IntroduktionDebatMyterOversættelseArkivetUndervisningForskningevolution.dk

Kulturkamp

I modsætning til Georg Brandes mente filosoffen Rasmus Nielsen ikke, at der var en nødvendig konflikt mellem kristendom og darwinisme.

Fra 1870 til 1875 oversatte J.P. Jacobsen Arternes Oprindelse og Menneskets Afstamning til dansk. Samtidig skrev han en række artikler i Nyt dansk Maanedsskrift om darwinismen. Jacobsen blev en del af kredsen omkring litteraturkritikeren Georg Brandes, der benyttede evolutionsteorien i sin kamp imod kristendommen. Biskoppen D.G. Monrad angreb darwinismen, mens en anden kristen, filosofiprofessor Rasmus Nielsen ikke så en modsætning mellem kristendom og darwinisme.

Jacobsen, J.P.: "Darwins Theori", Nyt dansk Maanedsskrift, 1. bd., 1871, s. 283-302 og 394-419

Jacobsen, J.P.: "Menneskeslægtens Oprindelse", Nyt dansk Maanedsskrift, 2. bd., 1871, s. 97-122

Jacobsen, J.P.: "Parringsvalget", Nyt dansk Maanedsskrift, 2. bd., 1871, s. 247-267 og 537-551

Jacobsen, J.P.: "Et Brev om Darwinismen", Nyt dansk Maanedsskrift, 3. bd., 1872, s. 394-396

Monrad, D.G.: "Et Par Bemærkninger om Darwinismen", Nyt dansk Maanedsskrift, 3. bd., 1872, s. 228-236

Nielsen, Rasmus: "Et Synspunkt for Darwinismen", For Idé og Virkelighed, 1873, s. 449-459

Redaktionen