IntroduktionDebatMyterOversættelseArkivetUndervisningForskningevolution.dk

Debatten om Darwin

Botanikeren og digteren J.P. Jacobsens oversatte to af Charles Darwins værker og skrev artikler om udviklingslæren i 1870'erne.

I første halvdel af 1870'erne, da J.P. Jacobsen oversatte Charles Darwins værker Arternes Oprindelse og Menneskets Afstamning til dansk, blev darwinismen et omdiskuteret emne i offentligheden. Det kom bl.a. til en polemik mellem Jacobsen og biskoppen D.G. Monrad.

Monrad, D.G. : "Et Par Bemærkninger om Darwinismen" (1872)

Jacobsen, J.P. : "Et Brev om Darwinismen"  (1872)

Redaktionen