IntroduktionDebatMyterOversættelseArkivetUndervisningForskningevolution.dk

Jens Peter Jacobsen (1847-1885)

Forfatter og digter, videnskabsskribent, studerede botanik 1868-73.

J.P. Jacobsen var den vigtigste formidler af darwinisme i Danmark i det 19. århundrede. Han oversatte Origin of Species og Descent of Man og skrev adskillige artikler om darwinisme i den første halvdel af 1870'erne. Hans oversættelse af Origin of Species var baseret på den 5. udgave (1869) af originalen, og den blev udgivet som ni små pamfletter i et oplag på 1.500 fra november 1871 til november 1872. Oversættelsen af Descent of Man blev udgivet i 13 dele fra oktober 1874 til november 1875. Denne gang var oplaget på 1250.

Mens han oversatte Darwin, var Jacobsen involveret i både videnskabeligt og litterært arbejde. Han skrev artikler om darwinisme for det radikale tidsskrift Nyt Dansk Maanedsskrift, hvilket startede en polemik med den antidarwinistiske biskop D.G. Monrad, og arbejdede på en afhandling om ferskvandsalger, der resulterede i en guldmedalje fra Københavns Universitet i 1873. Samtidig skrev han på romanen Marie Grubbe. Fra 1872 havde Jacobsen været gode venner med den unge journalist og fritænker Edvard Brandes, som var blevet overvældet af, hvad han anså som Jacobsens exceptionelle poetiske talent. Den betydningsfulde Edvard Brandes gjorde sit til, at Jacobsens litterære værker blev godt anmeldt i pressen, og han spillede en vigtig rolle i at overbevise Jacobsen om, at han skulle vie sit liv til poesien og prosaen i stedet for det botaniske arbejde.

Jacobsen blev en del af cirklen af fritænkere, der udsprang fra Edvards bror, den litterurkritikeren Georg Brandes, som tog godt imod Jacobsens arbejde med darwinismen og brugte den i sin kamp mod kirken og den konservative orden. Det polemiske og antiklerikalske potentiale i Darwins arbejde blev derfor udnyttet af Brandes og understøttet af Jacobsen i hans oversættelser og populærvidenskabelige artikler om darwinismen.

Oversættelsen var på ingen måde en nem opgave for Jacobsen. I juni 1871 accepterede Gylendals redaktør Frederik Hegel Jacobsens tilbud om en oversættelse af Origin of Species, men oversættelsen blev først færdiggjort 15 måneder senere. Endnu værre stod det til med Descent of Man, som Jacobsen brugte 3 år på at oversætte. Der var imidlertid gode grunde til den lange arbejdstid. Fra 1873 led Jacobsen alvorligt af tuberkulose, hvilket tvang han til at forlade København og bo med sin familie i fødebyen Thisted i Nordvestjylland. Desuden brugte han meget tid på at arbejde med Marie Grubbe samtidig med at han oversatte Descent of Man. Hegel var nødt til at presse Jacobsen for kapitler til oversættelsen. som alligevel måtte udskydes adskillige gange. I juni 1873 skrev Jacobsen til Edvard Brandes, at han var ’ved at blive syg af at oversætte Darwin’ og efter at have afleveret de sidste kapitler af Descent of Man i efteråret 1875, forlod Jacobsen arbejdet med naturvidenskaben for altid.

I sine oversættelser trak Jacobsen på Ernst Haeckels bøger og hans monistiske fortolkning af dawinismen. For eksempel fik de oprindelige ni dele af oversættelsen af Origin of Species titlen Naturlivets Grundlove. Et forsøg på at hævde enheden i den organiske verden, mens det kun var den samlede oversættelse, der fik den præcise titel. Delenes titel bar præg af den bredere monistiske forståelse af evolutionsteorien og forbandt den dermed til Haeckels Natürliche Schöpfungsschiche, der blev brugt som reference af Jacobsen under hans arbejde med oversættelsen og anonymt oversat til dansk i 1877.

Efter 1875 arbejdede Jacobsen som fuldtidsforfatter kun afbrudt af perioder med dårligt helbred på grund af den tuberkulose, der endte med at tage livet af ham i 1886. De litteraturkritikerne Georg Brandes og Otto Borchsenius udtalte senere, at Jacobsens artikler i de tidlige 1870’ere var de første populære introduktioner til Darwin i Danmark og endda i hele Skandinavien. Historikeren Johannes Steenstrup krtiserede dette i 1883 og viste, at Darwin og hans teori blev debateret i den danske presse allerede i 1860erne.

Hans Henrik Hjermitslev

Tilbage til oversigten over biografierne