IntroduktionDebatMyterOversættelseArkivetUndervisningForskningevolution.dk

Reaktioner på darwinisme 1859-1920

Samlet bibliografi

1860

1860    Anon: "Litteratur", Illustreret Tidende, 5. februar, 19, 1. bd., s. 161

1860    Lütken, Chr. Fr. : "Gorillaen eller Kæmpeaben", Tidsskrift for populære Fremstillinger af Naturvidenskaben, 2. rk., 2. bd., s. 289-308 (s. 308)

1861   

1861    Anon. (Stockholm, J. R.): "Englands Tidsskrifter og deres Theologiske Retninger", Evangelisk Ugeskrift, 2. rk., 5. bd., 5. april, s. 219-222 (221)

1861    Anon. (Stockholm, J. R.): "Fra Udlandet – 'Essays and Reviews'", Evangelisk Ugeskrift, 2. rk., 5. bd., 18, 3. maj, s. 285-288 (286)

1861    Lütken, Chr. Fr. : "Forvandlinger i Dyreriget I: Metamorfosen i Hvirveldyr-Rækken", Tiddskrift for populære Fremstillinger af Naturvidenskaben, 2. rk, 3. bd., s. 393-426 (394-395)

1861    Reinhardt, J. Th. : "Wallaces Iagttagelser om Maleoen paa Celebes", Tidsskrift for populære fremstillinger af Naturvidenskaben, 2. rk., 3. bd., s. 79-84 (84)

1862

1862    Dahlerup, H.B.: "Naturphilosophiske og culturhistoriske Betragtninger", Gyldendal, København, s. 28-36

1862    Grundtvig, N.F.S. : "Tale 4. november 1862", Taler paa Marielyst Højskole, udgivet i 1956

1862    Laugel, Auguste: "Arternes Oprindelse, en ny naturhistorisk theori I-IV", Fædrelandet, 11. august, 12. august, 13. august, 14. august

1862    Lütken, Chr. Fr. : "Galapagos- eller Skildpadde-Øerne", Tidsskrift  for populære Fremstillinger af Naturvidenskaben, 2. rk., 4. bd., s. 313-347

1862    Nielsen, Rasmus: Forelæsninger over philosophisk Propædeutik fra Universitetsaaret 1861-62

1862    Reinhardt, J. Th. & Lütken, Chr. Fr. : "Bidrag til det vestindiske Öriges og navnligen til de dansk-vestindiske Öers Herpetologie", Videnskabelige Meddelelser fra den naturhistoriske Forening i Kjöbenhavn, 10-18, s. 153-291 (s. 200-201)

1863

1863    Lütken, Chr. Fr. : "Darwins theori om Arternes Oprindelse 1-3", Tidsskrift for populære Fremstillinger af Naturvidenskaben, 2. rk., 5. bd., s. 1-33, 131-162, 217-243

1863    Lütken, Chr. Fr. : "Nogle Træk af Vestindiens krybdyrliv", Tidsskrift for populære Fremstillinger af Naturvidenskaben, 2. rk., 5. bd., s. 344-384

1863    Varberg, Rudolf: "Darwins Lære", Folkets Avis, 29. maj (genoptrykt i 1868 'Darwins lære' i Varberg, Rudolf: ’Udflugter paa Naturvidenskabens Enemærker’, P.g. Philipsens forlag, København)

1864

1864    Benzien, J.A. : "Den Darwinske Theori og Tiltrækning af Dyr og Planter", Dansk Havetidende, s. 338-341, 345-348, 353-356, 361-364

1864    Schleiden, Dr. M.J.: Menneskeslægtens Ælde, Arternes Oprindelse og Menneskets Plads i Naturen – Tre Foredrag for dannede Tilhørere, oversat og kommenteret af Rudolf Varberg, P.G. Philipsens forlag, København

1865

1865    Lange, M.T.: "Om Orchideernes Befrugtning ved Insekter – af Charles Darwin", Tidsskrift for populære Fremstillinger af Naturvidenskaben, 3. rk., 2. bd., s. 273-307

1865    Huxley, T.H.: "De menneskelignende Aber: Orang’ens, Chimpansens og Gibbonernes Levemaade og Naturhistorie. Efter Huxley’s 'Evidence as to man’s place in nature', London 1864", Tidsskrift for populære Fremstillinger af Naturvidenskaben, 3. rk., 2. bd., s. 308-336

1865    Varberg, Rudolf: "Om skævheden hos Flynderne", Fædrelandet, 1. juli, s. 1, genoptrykt i 1868 'Om skævheden hos Flynderne' i Varberg, Rudolf: Udflugter paa Naturvidenskabens Enemærker, P.G. Philipsens forlag, København

1866

1866    Anon.: "Naturvidenskabelige Genealogier, i Særdeleshed den Darwinske Theori", Tidsskrift for udenlandsk theologisk Litteratur, s. 393-426

1867

1867    Rougemont, Fred. De: "Mennesket og Aben eller den nymodens Materialisme", efter svensk oversættelse, Dansk Kirketidende, s. 1-16, 27-32, 38-46, 68-77

1868

1868    Bahl, Pastor: "Bibelen og naturvidenskaben. Et Foredrag af en engelsk Naturforsker", Ugeblad for den danske Folkekirke, 40, 9. oktober; 41-42, 16. oktober

1868    Varberg, Rudolf: Udflugter paa Naturvidenskabens Enemærker (Naturforskernes Anskuelser om; Nogle Bemærkninger om Menneskeæderi), P.G. Philipsens forlag, København, side 143-147, 226-272

1870

1870    Dybdahl, J.A. : "Darwinismen", Tidsskrift for Havevæsen, 5. årg.,  17 og 18, december, s. 264-268, 282-288, 300-303, 328-334,; 347-351, 373-378.

1870    Gosch, C.C.A. : Udsigt over Danmarks zoologiske Literatur I-III (1870-78), København, Jespersen & Fr. Traps Etabl.

1870    Warming, Eugen: "Kampen for Tilværelsen blandt Planterne", Tidsskrift for populære Fremstillinger af Naturvidenskaben, 4. rk., 2. bd., s. 349-74

1871             

1871    Anon.: "Anmeldelse af ’Naturlivets Grundlove’", Dagens Nyheder, 11. december

1871    Anon.: "Anmeldelse af ’Naturlivets Grundlove’", Fyens Stiftstidende,  352

1871              Anon.: Feuilleton, "Anmeldelse af ’Naturlivets Grundlove’", Jyllands-Posten, 61

1871    Borchsenius, Otto (”R”) : "Anmeldelse af Naturlivets Grundlove", Lollands-Falsters Stiftstidende, 6. december

1871    Dybdahl, J.A. : "Darwinismen", Tidsskrift for Havevæsen, 5. årg.,  19, 21, 22 og 24, anuar-marts, s. 282-288, 300-303, 328-334, 347-351, 373-378

1871    Hostrup, C. : "En Naturforskers Stamtavle", Sange og Digte fra tredive Aar, Eibe, København, s. 364-366

1871    J.L: "Darwinismen", oversættelse fra The Guardian, Dansk Kirketidende, s. 457-460, 522-528

1871    Jacobsen, J.P. : "Darwins Theori", Nyt dansk maanedsskrift, 1. bd., s. 283-302 og 394-419

1871    Jacobsen, J.P. : "Menneskeslægtens Oprindelse", Nyt dansk maanedsskrift, 2. bind, s. 97-122

1871    Jacobsen, J.P. : "Parringsvalget", Nyt dansk maanedsskrift, 2. bd., s. 247-267 og 537-551

1871      K***: "Lidt om Darwinisme", Lollands-Falsters Stiftstidende, 19. december

1871    Rømer, C. (R-r.) : "Charles Darwin I-III", Tidende, 18. juni, 25. juni, 612, 613, 12te bind, s. 341-343, 357

1871    Schmid, C.: "Den darwinske Hypoteses Forhold til religion og Moral", Tidsskrift for udenlandsk theologisk Litteratur, s. 552-578

1872             

1872    Anon.: "En Gadescene i Richmond", Illustreret Tidende, 659, 12. maj

1872    Anon.: "Litteratur", Berlingske Tidende, 14. februar, s. 1

1872    Anon.: "Tidsskrifter", Berlingske Tidende, 27. december, s. 2

1872    Anon.: "Anmeldelse af ’Arternes Oprindelse’", Jyllands-Posten, 282

1872    Anon.: "Anmeldelse af ’Arternes Oprindelse'", Ugeskrift for Landmænd, 4. rk., 3. bd., s. 366-367

1872    Anon.: "Anmeldelse af ’Naturlivets Grundlove’", Dansk Folketidende, 16. februar

1872    Anon.: "Anmeldelse af ’Naturlivets Grundlove’", Hejmdal, 28

1872    Anon.: "Anmeldelse af ’Naturlivets Grundlove’", Illustreret Tidende, 659, 12. maj

1872    Borchsenius, Otto (”R”) : "Svar til K***", Lollands-Falsters Stiftstidende, 8. februar

1872    Brandes, Georg: Hovedstrømninger i det nittende Århundredes Litteratur – Bd. 1 Emigrantlitteraturen, Jespersen og Pios Forlag, København

1872    E: "Anmeldelse af ’Naturlivets Grundlove'", Dagbladet, 91

1872     Jacobsen, J.P. : "Et Brev om Darwinismen", Nyt dansk maanedsskrift, 3. bd., s. 394-396

1872    Jacobsen, J.P. : "Svar til Meinert", Fædrelandet, 15. april

1872    Meinert, Frederik: "Et naturvidenskabeligt Spørgsmål", Fædrelandet, 3. april

1872    Meinert, Frederik: "Gensvar til J.P. Jacobsen", Fædrelandet, 20. april

1872    Monrad, D.G. : "Et Par Bemærkninger om Darwinismen", Nyt dansk maanedsskrift, 3. bd., s. 228-236

1873             

1873    Anon.: "Anmeldelse af ‘Arternes Oprindelse'", Folkets Avis, 19

1873    Anon.: "Anmeldelse af ’Arternes Oprindelse’", Fyens Stiftstidende, 91

1873    Jacobsen, J.P. : "Sindsbevægelsernes Udtryk" (Møller, Vilhelm (red.)), Nyt dansk maanedsskrift, 5. bd., s. 72-84

1873    Jacobsen, J.P. : "Svar til Meinert", Fædrelandet, 12. april

1873    Meinert, Frederik: "Anmeldelse af ’Descent of Man’", Fædrelandet, 5. og 7. maj

1873    Monrad, D.G. : "Endnu et Par Ord om Darwinismen", Dagbladet, 15. og 19. august

1873     Nielsen, Rasmus: "Et Synspunkt for Darwinismen", For idé og virkelighed, s. 449-459

1873    Vodskov, H.S. : "Anmeldelse af Arternes Oprindelse", Dagbladet, 11. og 12. juni

1874             

1874     Anon.: "Nye Indlæg i den darwinistiske Strid", Flyvende Blade, bd. 2, s. 150-151

1874     Anon.: "Anmeldelse af ’Menneskets Oprindelse og Parringsvalget’", Dagstelegrafen,  334

1874    Anon.: "Anmeldelse af ’Menneskets Oprindelse og Parringsvalget’", Fyens Stiftstidende,  333

1874    Anon.: "Anmeldelse af ’Menneskets Oprindelse og Parringsvalget’", Ny Illustreret Tidende,  49

1874    Anon.: "Anmeldelse af ’Menneskets Oprindelse og Parringsvalget’", Nær og fjern, 1. november

1874    Anon.: "Anmeldelse af ’Menneskets Oprindelse og Parringsvalget’", Slagelseposten,  296

1874    Anon.: "Anmeldelse af ’Menneskets Oprindelse og Parringsvalget’", Aarhus Stiftstidende,  265

1874    Christlieb: "Kristendommen og Naturvidskaben’"(oversat af ”Fr. R.”), Dansk Kirketidende, 31. maj,  21, s. 321-328

1874    Collin, Jonas: "Anmeldelse af ’Menneskets Oprindelse og Parringsvalget", Dagbladet, 4. november

1874    D.: "Litteratur", Berlingske Tidende, 24. oktober, s. 1

1874    Heegaard, S. : "Anmeldelse af ’Menneskets Oprindelse og Parringsvalget’", Illustreret Tidende, 789, 8. november

1874    Høffding, Harald: "Filosofien og Darwinismen", Nær og fjern, vol. 3, hæfte 93, 94, 12. april, 19. april, s. 1-4, 4-7

1874    V.E.: Anmeldelse af "Menneskets Oprindelse og Parringsvalget" Lollands-Falsters Stiftstidende, 10. december

1875             

1875    Anon.: "Darvinisme", Punch,  27, 7. juli

1875    Anon.: "Anmeldelse af ’Menneskets Afstamning’", Fyens Stiftstidende, 321

1875    Anon.: "Anmeldelse af ’Menneskets Oprindelse og Parringsvalget’", Jyllands-Posten, 1. januar

1875    Anon.: "Anmeldelse af ’Menneskets Oprindelse og Parringsvalget’", Silkeborg Dagblad, 1. januar

1875    Heegaard, S. (”B.C.”): "Darvinisme", Illustreret Tidende797 og 798, 3. og 10. januar

1876             

1876    Anon.: "Fra en stærk Regerings zoologiske Have", Ravnen,  1, 2. april

1876    Anon.: "Litteratur", Berlingske Tidende, 23. oktober, s. 1-2 (anmeldelse af Ernst Haeckels Skabelseshistorien fra et naturvidenskabeligt Standpunkt)

1877             

1877    Anon.: "Roskilde Præstekonvents Sommermøde, referat af foredrag af Pastor Fich: 'Staar Kampen mellem Troen og Videnskaben'", Dansk Kirketidende, s. 617-629

1877    Brandt, C.J. : "Darwinismen, frit efter F.H. Reusch: Bibel und Natur, Bonn 1876", Dansk Kirketidende  23, 25-26, s. 377-388, 409-415 og 425-433

1877    Brandt, C.J. : "Darwinismen", Dansk Kirketidende 44, s. 730-33

1877    Brandt, C.J. : "En Modstander af Darwinismen", Dansk Kirketidende 31, s. 511-15

1877    Christiani: "Om Tro og Viden", Dansk Kirketidende, 41, s. 665-70

1877    Ernst Haeckel: Skabelseshistorien fra et naturvidenskabeligt Standpunkt, oversættelse af Natürliche Schöpfungsgeschichte, Høst & Søn, Kjøbenhavn

1877    Levison, F.: "Anmeldelse af ’Ernst Haeckel: Skabelseshistorien fra et naturvidenskabeligt Standpunkt i Det nittende Aarhundrede", November-December, s. 168-172

1878            

1878    Borchsenius, Otto: Fra Fyrrerne: literære skizzer, bd. 1, Wroblevsky

1878    F: "Darwins Udviklingstheori", Den Frie Tanke, 1. november og 1. december

1879             

1879    Dalsgaard, J.H.L.: Stenene råbe: Et Indlæg mod Nutidens Vantro Naturbetragtninger, København, Karl Schønbergs Forlag

1879    F: "Darwins Udviklingstheori", Den Frie Tanke, 1. januar, 1. februar og 1. maj

1880           

1880    ”En Lærerinde”: "Henstilling", Naturen og Mennesket, 15. dec., s. 47

1880    Anon.: "Litteratur", Berlingske Tidende, 6. december, s. 1

1880    Boas, J.E.V. : Studier over Decapodernes Slægtskabsforhold, Copenhagen

1880    Dalsgård, J.N.L. : "Om naturlovenes uforanderlighed I. Svar til cand. P. la Cour i anledning af hans anmeldelse af  'Stenene råbe'", Nordisk Månedsskrift, 2. halvårgang, s. 44-60

1880    Jungersen, Fr. : "II. Om naturlovenes uforanderlighed", Nordisk Månedsskrift, 2. halvårgang, s. 60-80

1880    la Cour, Poul: "Om naturlovenes uforanderlighed III. Svar til J.N. Dalsgård og Fr. Jungersen", Nordisk Månedsskrift, 2. halvårgang, s. 81-101

1880    la Cour, Poul: "Anmeldelse af ’J.N.L. Dalsgård: Stenene råbe’", Nordisk Månedsskrift, 1. halvårgang, s. 81-122

1880    Lütken, Chr. Fr. : Skildringer af Dyrelivet i Fortid og Nutid. Populære Forelæsninger holdte i Den naturvidenskabelige Forenings Søndagsmøder, P.G. Philipsens Forlag, København

1880    Møller, Vilhelm: "Charles Darwin, anmeldelse af Rejse om Jorden", Nutiden,  217, 14. november

1880    Wigand, Albert: Darwinismen – Et Tidens Tegn, oversat fra tysk af Louis W. Schat Petersen, J.H. Hagerups Boghandel, København

1881             

1881    Anon.: "Darwins Lære", Den Frie Tanke, 1. august

1881    Gjellerup, Karl: Arvelighed og Moral, Schou, København 

1881    Horn, Fr. Winkel: Den danske Literaturs Historie fra dens begyndelse til vore Dage, Gyldendalske Boghandels Forlag, København

1881    Jungersen, Fr. : "Svar til P. la Cour", Nordisk Månedsskrift, 1. halvårgang, s. 161-179

1881    Kristensen, J.P. (”J.S.”) : "Materialismen og Bibelen" Naturen og Mennesket, 31. marts, 15. maj, 30. juni og 15. juli, s. 97-99, 125-128, 154-156 og 157-159

1882             

1882    Anon.: "Dødsfald i Udlandet", Dagbladet, 21. april

1882    Borchsenius, Otto: "Anmeldelse af ’Karl Gjellerup: Aander og Tider – et Rekviem over Charles Darwin’", Ude og Hjemme, 25. juni, 5. årg.,  247, s. 473-474

1882    Gjellerup, Karl: Aander og Tider – et Rekviem over Charles Darwin, Schou, København

1883             

1883    Anon.: "Darwinismens første Fremtræden i Norden", Lollands-falsters Stiftstidende, 13. juli

1883    Borchsenius, Otto: "Svar til Johs. Steenstrup", Dagbladet, 14. juli

1883    Brandes, Georg: J. P. Jacobsen i Det moderne gjennembruds mænd, en række portræter, s. 140-208, Gyldendalske Boghandels Forlag, København

1883    Høffding, Harald et al.: "Annonce for indsamling til et Darwin-monument", Dagbladet, 3. februar

1883    Steenstrup, Japetus et al.: "Annonce for indsamling til et Darwin-monument", Dagbladet, 5. februar

1883    Steenstrup, Johannes C. H. R. : "Darwinismen i Danmark eller Det mærkværdige Aar", Dagbladet d. 12/7 (genoptrykt i 1892: 'Darwinismen i Danmark eller Det mærkværdige Aar' i Steenstrup, Johannes Chr. H. R.: Fra fortid og nutid. Historiske skildringer for alle, s. 130-138 og 282 (noter) Rudolph Kleins Eftf., København)

1883    Steenstrup, Johannes C.H.R. :"Gensvar til Borchsenius", Dagbladet, 14. juli

1884             

1884     Anon.: "Darwinisme og Socialisme", Social-Demokraten, 2. og 3. februar

1884    Brücker, Valdemar: "Lidt om Rasmus Nielsen og hans Tanker", Tidens Strøm,  9-12, s. 69-72, 77-80, 85-88, 91-96

1885             

1885    Westergaard, Harald: Fra Forargelse til Tro, København

1886             

1886     Plenge, Axel: "Angrebene på sagatun-Mødet", Tidens Strøm,  2-4

1886     Plenge, Axel: "Mødet paa Sagatun", Tidens Strøm, s. 370-72, 379-380, 387-89

1887             

1887    August Dam, Joh.: "Darwin og Bibelen", Tidens Strøm, 62-63

1887    Begtrup, Holger: 'Et Foredrag om arvelighed m.m.' i Schrøder, Ludvig (red.): Nutids-Spørgsmål, s. 36-59, Karl Schønbergs Forlag, København

1887    Brücker, Valdemar: "Mit Foredrag paa Sagatun i Avgust 1886", Højskolebladet, s. 1555-63, 1608-15

1887    la Cour, Poul: 'Videnskab og kristendom’ i Schrøder, Ludvig  (red.): Nutids-Spørgsmål, s. 60-83, Karl Schønbergs Forlag, København

1887    Scharling, Henrik: Darwins Lære om Menneskets Oprindelse, Smaaskrifter til Oplysning for Kristne, Karl Schønbergs Forlag, Kjøbenhavn

1888             

1888    Darwinisme og Christendom. Tre prædikener af Biskopperne af Carlisle, Bedford og Manchester, Høst, København

1888    la Cour, Poul: "Er Underlaget for Darwinismen sikkert?", Danskeren, november, s. 67-82

1889                  

1889    Anon.: "Professor Virchow om Darvinismen", Dansk Kirketidende,  33-34, 1. september, s. 537-538

1889    Anon.: "Studentersamfundets Smaaskrifter", Politiken 13. november, s. 2

1889    Høffding, Harald: "Charles Darwin", Studentersamfundets Smaaskrifter,  91-92, København

1889    Nyegård, Lavrids: "En afhandling om darwinismen", Danskeren, marts, s. 344-350

1889    Steenstrup, Johannes C. H. R. : "Anvendt Darwinisme", Dagbladet,. 25., 27. og 31. august og 4. september (genoptrykt i1892 'Anvendt Darwinisme' i Steenstrup, Johannes C. H. R.: Fra fortid og nutid. Historiske skildringer for alle, s. 139-174 + s. 282-289 (noter), Rudolph Kleins Eftf., København

1890             

1890     Bennike, Valdemar: "Menneske og Abe", Højskolebladet, 24. januar, s. 107-112

1891             

1891    Anon. (Søren Mørk-Hansen): "Abe og Menneske", Naturen og Mennesket, bd. 5, januar-juni, s. 79-80

1892             

1892    Anon. (Søren Mørk-Hansen): "Er der nogen Forskjel paa ’Udviklingslære’ og paa ’Darwinisme’? Hvad lærer Darwinismen om Menneskets Oprindelse og strider den mod Bibelen?", Naturen og Mennesket, bd. 8, juli-december, s. 235-238

1892    Steenstrup, Johannes C. H. R. : Fra fortid og nutid. Historiske skildringer for alle, Rudolph Kleins Eftf., København

1893             

1893    Anon. (E.B.): "Nye Bøger", Politiken, 7. november, s. 1

1893    Jacobsen, J.P. og Møller, Vilhelm: Darwin, hans Liv og hans Lære, Gyldendalske Boghandels Forlag (F. Hegel & Søn), København

1893     Munger, T.T.: "Evolution og Kristentro", Frit Vidnesbyrd, s. 263-68

1895             

1895    Breitung, Amand: "Om Hejrenæbfrugtens hensigtsmæssige Indretninger", Naturen og Mennesket, 14. bd., juli-december, s. 292-314

1895    Goldschmidt, A.: "Svar til Hr. Henning Jensen", Politiken, 4. marts, s. 3

1895    Goldschmidt, A.: "Svar til Hr. Henning Jensen", Politiken, 18. marts, s. 2

1895     Jensen, Henning: "Darwinisme og socialisme", Politiken, 25. februar, s. 2

1895     Jensen, Henning: "Svar til Hr. Dr. Med. A. Goldschmidt", Politiken, 8. marts, s. 2

1895    Raunkiær, Christen Christiansen: De Danske Blomsterplanters Naturhistorie (1895-99), København, Gyldendal

1896             

1896     Anon.: "Darwinisme og Gudstro", Berlingske Tidende, 12. august, s. 1

1896     Anon.: "Darwinisme og Gudstro", Berlingske Tidende, 11. august, s. 1-2

1896     Halberg, F.: Den christelige Ethik og Darwinismen, København

1896     Buckmann, S.S.: "Børn og Aber", oversat fra Nineteenth Century af ”Frøken B.L.”, Naturen og Mennesket, 16. bd., Juli-December, s. 280-297

1897                   

1897     Bøving-Petersen, J.O. : Skabelse og Udvikling, Studentersamfundets Smaaskrifter, Schubothe, København

1897     Kruuse: "Litteratur", Berlingske Tidende, 12. marts, s. 1

1897     Ussing, Henry: Kirkens Arbejde i de store Byer med særligt Henblik paa den kirkelige Nød i Kjøbenhavn, København

1899         

1899     Breitung, Amand: Abeteoriens Bankerot og vor populære Darwinisme - Til velvillig Overvejelse for Studentersamfundets Kredse, Høst & Søn, København

1899     Ditlevsen, Dr. med. Distriktslæge: "Literatur, A Breitung: Abeteoriens Bankerot og vor populære Darwinisme", Berlingske Tidende, 4. november, s.1

1899     Ditlevsen, Dr. med. Distriktslæge: "Literatur, A Breitung: Abeteoriens Bankerot og vor populære Darwinisme", Berlingske Tidende, 6. november, s. 1-2

1899     Koch, P.D.: "Darwinisme og Kristendom", Dansk Tidsskrift, s. 65-77

1899     Teisen, N. : "Menneskets Plads i Tilværelsen", Dansk Tidsskrift, s. 558-570

1901             

1901      Anon. (Chr. O.): "Foredrag om Skabelsen, anmeldelse af Gjevnøe", Berlingske Tidende, Aften, 24. oktober, s. 1-2

1901      Anon.: "Populær Videnskab, anmeldelse af Hansen m.fl.", Social-Demokraten, 4. august, s. 1

1901      Anon.: "Udviklingslæren", Højskolebladet,  22, 31. maj, s. 717-718

1901      Bruun, F.: "Anmeldelse af 'Oscar Hansen: Udviklingslæren'", Højskolebladet,  46, 15. november, s. 1512

1901      Laursen, J.L. : "Kirkelig Ungdomsforening", Højskolebladet, 21, 24. maj, s. 679-684

1901      Laursen, J.L. : "Udviklingslæren og Kristendom", Højskolebladet,  23, 7. juni, s. 749-750

1901      Linderberg, Fernando: "Hvad er Meningen", Højskolebladet, 23, 7. juni, s. 715-716

1901      Linderberg, Fernando: "Til Pastor Laursen", Højskolebladet, s. 784-785

1901      Rasmussen, Vilhelm: "Darwinismen i Skolen", Politiken, 11. marts, s. 1

1901      Rasmussen, Vilhelm: "Darwinismen i Skolen", Politiken, 12. marts, s. 1

1902             

1902      Appel, Jacob: "Videnskab og Kristendom", Højskolebladet, s. 1441-44

1902      Appel, Jacob: "Aandsvidenskab og Naturvidenskab", Højskolebladet,  46, s. 1377-1380

1902      Gjevnøe, H.P.H. : Fire Foredrag om Skabelsen - Bibelsk og naturvidenskabeligt betragtet. Udgivne til Vejledning for Lægfolk, J. Frimodts Forlag, København

1902     Hansen, Oscar: Udviklingslære, Gyldendal, København

1902     Holst, Helge: "Arternes Oprindelse I-IV - Charles Darwin", Vor Jord, 25, 27, 31, 32

1902     Poulsen, Alfred: "Studentersamfundet og Højskolerne", Højskolebladet, s. 833-840

1903             

1903     Geismar, Eduard: Kristendom og Udvikling, Gad, København

1903     H.P. Meinertsen: "Skabelsen, anmeldelse af Gjevnøe", Højskolebladet,  1, 2. januar, s. 29- 31

1903     Hansen, V.: "H.P.H. Gjevnøe: Fire Foredrag om Skabelsen", Dansk Kirketidende 15, s. 252-53

1903     Johannsen, Wilhelm: "Om Darwinismen, set fra Arvelighedslærens Standpunkt", Tilskueren, s. 525-541

1904             

1904     Alkærsig, Søren: "Udviklingslæren paa Højskolen – Svar til

Gaardejer Christjansen, Holmsland", Højskolebladet,  46, 11. nov, s. 1501-1508

1904     Anon.: "Det femte Forhandlingsmøde af Højskolens og Landbrugsskolens Lærere og Lærerinder", Højskolebladet,  38, s. 1193-1220

1904     Anon.: "Folkehøjskolen og Udviklingslæren", Højskolebladet, 38, 16. sept., s. 1207-1220

1904     Bang, J.P.: "Kristendom og Udvikling", Dansk Kirketidende, 59. årg., 1, 3 og 5, 3., 17. og 31. januar, s. 1-11, 33-42 og 73-80

1904     Blume, Astrid: "Den kristne Børnelærdom – Nogle Bemærkninger i Anledning af Vilh.   Rasmussen: 'Udviklingslæren og Folkeskolen'", Vor Ungdom, 440-443

1904     Christjansen, Peder: "Om Udviklingslæren paa Højskolen", Højskolebladet, 42, 14. oktober, s. 1373-1376

1904      Gjevnøe, H.P.H. : "Bibelen, Naturvidenskaben og Kristendommen. I Anledning af E. Geismars Bog: 'Kristendom og Udvikling'", Dansk Kirketidende, 30-34, 36-37, 24. og 31. juli, 7., 14. og 21. august, 4. og 11. september, s. 489-493, 505-508, 531-535, 551-553, 565-569, 596-601, 617-622

1904      Lützhøft, Holten: "Udviklingslæren og Folkeskolen – en Replik", Vor Ungdom, s. 436-439

1904      Rasmussen, Vilhelm: "Udviklingslæren og Folkeskolen", Vor Ungdom, s. 337-351

1904      Rasmussen, Vilhelm: Verdensudviklingen, Det Nordiske Forlag Ernst Bojesen, København

1904      Warming, Eugen: "Udviklingslæren i Nutiden", Dansk Tidsskrift, s. 785-801 (også udgivet som særtryk af decemberhæftet 1904, J. Cohens Bogtrykkerier)

 1905             

1905     Blume, Astrid: "Udviklingslæren og Folkeskolen – Repliker", Vor Ungdom, s. 194-195

1905     Breitung, Amand: "Anmeldelse af 'Vilhelm Rasmussen: Verdensudviklingen'", Folkelæsning, 19-21, 5., 12. og 19. februar, s. 308-310, 323-325 og 339-341

1905     Breitung, Amand: "Organismernes geografiske Udbredelse og Skabelseslæren", Folkelæsning, 8, 19. november, s. 124-127

1905     Breitung, Amand: "Skabelse og Udvikling", Folkelæsning,  26, 26. marts, s. 424-426

1905     Breitung, Amand: "Skabelseslæren og Forandringerne. Ufuldkommenhederne, ’Fejlene’ i Naturen", Folkelæsning, 10-12, 14-15, 3., 10., 17. og 31. december og 7. januar, s. 153-155, 165-167, 182-183, 217-219 og 234-235

1905     Breitung, Amand: "Udvikling og Selvdannelse", Folkelæsning,  33-34, 14. og 21. maj, s. 536-538 og 552-554

1905     Breitung, Amand: "Udviklingslæren forenelig, men ikke jævngyldig med Kristentroen", Folkelæsning, 44-45, 30. juli og 6. august, s. 828-830 og 845-848

1905     Breitung, Amand: "Udviklingslæren og den bibelske Skabelsesberetning", Folkelæsning, 37, 39-40, 11. og 25. juni og 9. juli, s. 700-703, 732-734 og 781-783

1905     Breitung, Amand: Udviklingslæren og Kristentroen - Et "Baade - Og" imod Vilh.   Rasmussens og andres "Enten - Eller" i "Vor Ungdom", "Frem" og "Verdensudviklingen", T.R. Thomassen Bogtrykkeri, København

1905     Gjevnøe, H.P.H. : "Anmeldelse af 'Amand Breitung: Udviklingslæren og Kristentroen'", Dansk Kirketidende,  51, 17. december, s. 840-841

1905     Hansen, Andreas: "Udviklingslæren og Kristentroen", Dansk Ungdom, 4. årg.,  10, 9. december, s. 145-147

1905     Kristiansen Taarup, A. Kr.: "Geologiens Betydning for Højskoleundervisning", Højskolebladet, s. 118-24

1905     Lützhøft, Holten: "Udviklingslæren og Folkeskolen – Repliker", Vor Ungdom, s. 195-200

1905    Rasmussen, Vilhelm: "Udviklingslæren og Folkeskolen. Afslutning", Vor Ungdom, s. 246-248

1905    Rasmussen, Vilhelm: "Udviklingslæren og Folkeskolen. II", Vor Ungdom, s. 70-80

1905    Sommer, Otto: "Anmeldelse af 'Amand Breitung: Udviklingslæren og Kristentroen'", Dansk Ungdom, 4. årg., 7, 18. november, s. 110-111

1906             

1906    Breitung, Amand: "Darwinismens Opkomst og Nedgang i Naturvidenskaben", Folkelæsning, 16-20, 14., 21. og 28. januar og 4. og 11. februar, s. 248-250, 265-267, 281-284, 294-295 og 309-311

1906    Breitung, Amand: "Udviklingslæren og Kristentroen", Dansk Ungdom, 14 og 15, 6. og 13. januar, s. 212-215 og 229-232

1906    Breitung, Amand: "Udviklingslæren og Kristentroen. Gensvar til Hr. Andr. Hansen", Dansk Ungdom, 22-25, 3., 10., 17. og 24. marts, s. 342-344, 357-359, 374-378, 391-394

1906    Bøving, A. : "Darwin og Aberne", Folkets Avis, 2. februar, s. 4

1906    Bøving-Petersen, J. O. : "Det sidste Punktum", Dansk Ungdom, 29, 21. april, s. 453

1906    Geismar, Eduard: "Darwinismen som kristendomsfjendsk Aandsmagt", Dansk Tidsskrift, s. 446-461

1906     Hansen, Andreas: "Udviklingslæren og Kristentroen. Afsluttende Bemærkning til Hr. A. Breitung", Dansk Ungdom, 26, 31. marts, s. 406-407

1906     Hansen, Andreas: "Udviklingslæren og Kristentroen. Gensvar til Hr. Pater Breitung", Dansk Ungdom, 17 og 18, 27. januar og 3. februar, s. 261-264 og 276-280

1906     Jensen, Johannes V. : "Samfundet og Sædelighedsforbryderen", Politiken, 30. november

1907

1907     Jensen, Johannes V. : Den Moderne Verden, København, Gyldendal

1907     Ramussen, Vilhelm: Biologi, København, Gyldendal/Nordisk Forlag

1908             

1908     Appel, Jacob: "Fremtidsopgaver for Askov udvidede Højskole", Højskolebladet, 5, s. 153- 56

1908     Groothe, L.P.L. : "Moderne Naturforskere om Guds Tilværelse", Folkelæsning24, 26, 28, 30 og 32, 15. marts, 29. marts, 12. april, 26. april og 10. maj, s. 344-346, 375-379, 409-411, 441-442 og 472-474

1908    Johannsen, Wilhelm: "Om en herskende Tro i Udviklingslæren – Kætterske Betragtninger", Tilskueren, s. 881-900

1908    la Cour, Poul: "Et foredrag af Poul la Cour", Folkelæsning, 50, s. 757-59

1908    Warming, Eugen: Om Planterigets Livsformer, p. 27, Copenhagen: J.H. Schultz

1909             

1909     Anon.: "Charles Darwin", Aftenbladet, 12. februar, s. 2 med Darwin-tegning.

1909     Anon.: "Charles Darwin", Holstebro Dagblad, 12. februar, s. 2 med Darwin-tegning

1909     Anon.: "Charles Darwin", Thisted Amts Tidende, 12. februar, s. 1 med Darwin-maleri

1909     Anon.: "Charles Darwin", Vort Land, 12. februar, s. 1 med Darwin-foto.

1909     Anon.: "Darwin – Hans Oversættelser Udkommer i Folkeudgave", Silkeborg Avis, 11. februar, s. 1 med Darwin-billede

1909     R: "Charles Darwin", Fyns Tidende, 12. februar s. 2 med Darwin-tegning

1909     Schrøder, Harald: "Charles Darwin", Kolding Folkeblad, 12. februar, s. 1 med Darwin-maleri

1909      K.L.: "Charles Darwin: Et Hundredeaarsminde", Dagbladet / Dagens Nyheder/ Nationaltidende, 13. februar, supplement med Darwin-foto eller –maleri

1909    Anon. (Holst, Helge): "Charles Darwin", Frem (Vor Jord), 12. årg.,  22, 28. februar, s. 89-91 og forsidebillede 

1909     Anon. (K.): "Charles Darwin", Fyns Tidende, 12. februar, s. 2 med Darwin-tegning

1909     Anon. "Darwin", Aalborg Stiftstidende, 12. februar, s. 1 med Darwin-tegning

1909     Anon.: "Charles Darwin", Holbæk Amts Venstreblad, 10. februar, s. 1; 11. februar, s. 1

1909     Anon.: "Charles Darwin", Middelfarts Venstreblad, 9. februar, s. 1; 10. februar, s. 1

1909     Anon.: "Charles Darwin", Politiken, 12. februar, s. 1 med foto af Darwin-statue

1909    Anon.: "Charles Darwin", Roskilde Tidende, 9. februar, s. 1 med Darwin-tegning; 10. februar, p.1

1909    Anon.: "Charles Darwin", Social-Demokraten, 12. februar, s. 1 med Darwin-tegning

1909    Anon.: "Charles Darwin", Vestjyllands Social-Demokrat, 12. februar, s. 2

1909    Anon.: "Charles Darwin". Nordjyllands Social-Demokrat, 12. februar, s. 1 med Darwin-tegning

1909    Anon.: "Darwin", Horsens Avis, 11. februar, s. 1 med Darwin-maleri

1909    Anon.: "Darwin", Vendsyssel Tidende, 12. februar, s. 1-2 med Darwin-maleri

1909    Anon.: "Darwin", Viborg Stifts Folkeblad, 12. februar, s. 1 med Darwin-tegning

1909    Anon.: "Darwin", Aalborg Stiftstidende, 12. februar, s. 1 med Darwin-tegning

1909    Anon.: "Darwins Udenlandsrejse", Skive Folkeblad, 13. februar, s. 2 med Darwin-maleri

1909    Anon.: "Den 12. Februar", Svendborg Avis, 11. februar s. 1 med Darwin-maleri

1909    Anon.: "En 100-Aarsdag", Esbjerg Avis, 11. februar, s. 1 med Darwin-maleri

1909    Anon.: "En Hundredeaarsdag", Frederiksborg Amts Avis, 12. februar, s. 1 med Darwin-maleri

1909    Anon.: "Hundredeaarsdage", Holstebro Dagblad, 12. februar, s. 2 med Darwin-tegning

1909    Anon.: "Tegning af Charles Darwin", Folkelæsning, 8. årg., 21. februar

1909    Anon.: "To Mindedage", Vejle Amts Folkeblad, 11. februar, s. 1 med Darwin-maleri

1909    Anon.: "To Stormænd", Kristeligt Dagblad, 12. februar, s. 1

1909    Anon.: "Videnskab og Forfalskning", Kristeligt Dagblad, 12. februar, s. 1

1909    Begtrup, Eline: "Charles Darwin", Dansk Ungdom, 7. årg.,  21, 20. februar, s. 243-244

1909    Begtrup, Eline: "Charles Darwin", Højskolebladet, s. 223-230

1909    Begtrup, Eline: "Charles Darwin", Sorø Amtstidende, 14. februar, s. 53-55 med Darwin-billede

1909    Begtrup, Eline: "Darwinisme", Højskolebladet, 19. marts, s. 389-396

1909    Begtrup, Holger: Det Danske Folks Historie, Copenhagen, Gyldendal

1909    Bramsen, Alfred: "Natur og Opdragelse – Betragtninger i Anledning af Darwinismens Jubilæum", Det Ny Aarhundrede, 6. Aarg., s. 823-832

1909    Breitung, Amand: "Morsomt nyt fra gamle Bekendte og Frænder", Folkelæsning, 8. årg.,  41-42, 11. og 18. juli, s. 655-658 og 672-675

1909    Bøving-Petersen, J.O.: "Charles Darwin", Politiken, 12. februar, s. 8

1909    Bøving-Petersen, J.O.: "Politikens Kronik: Charles Darwin", Politiken, 12. februar, s. 1 og 7-9

1909     C.T.: "Charles Darwin", Østsjællands Folkeblad, 12. februar, s. 1 med Darwin-tegning

1909    Høffding, Harald: "Charles Darwin og hans Betydning for Filosofien", Tilskueren, 1. halvbind, s. 538-562

1909    Jepsen, Mads: "Charles Darwin", Folkelæsning 8; 11, s. 120-21, 167-69

1909    Jepsen, Mads: "Det glade Budskab", Folkelæsning 8, s. 121-23

1909    Jespersen, Otto: "Arternes Oprindelse i Sprogenes Verden", Tilskueren, 1. halvbind, s. 225-233

1909    Johannsen, Wilhelm: "Charles Darwin", Gads Danske Magasin, s. 286-289

1909    Johannsen, Wilhelm: "Om Udviklingslærens nuværende Standpunkt", Frems Aarbog over ny Viden og Virken, 2. årg., Gyldendal Nordisk Forlag, København, s. 90-111

1909    Lindegaard-Petersen, V.: "Af Dagens Krønike: Charles Darwin", 12. februar s. 2-3

1909    Ostenfeld, C.H. : "Charles Darwin", Berlingske Tidende, 12. februar s. 1

1909    Ostenfeld, C.H. : "Charles Darwin", Berlingske Tidende Aften, 12. februar, 2. sektion, s. 1

1909    Ostenfeld, C.H. : "Charles Darwin", Illustreret Tidende,  20, s. 248-249

1909    Steenstrup, Johannes: "Darwins brevveksling med professor Japetus Steenstrup", Tilskueren, 1. halvbind, s. 217-223

1909    Turf.: "Charles Darwin", Dannebrog, s. 3 med Darwin-tegning

1909    Villumsen, Hans: "Charles Darwin. 1809-1909", Aalborg Amtstidende, 12. februar, s. 1-2 med Darwin-tegning

1909    Warming, Eug. : "Lamarck og Darwin" (uddrag), Lolland-Falsters Stiftstidende, 11. februar, s. 1

1909    Warming, Eug. : "Lamarck og Darwin", Fyens Stiftstidende, 13. februar, s 1-2; 17. februar s. 1-2; Viborg Stiftstidende, 12. februar s. 1; 18. februar, s. 1;  Kolding Avis, 12. februar, s. 2; 17. februar s. 4; Herning Avis, 12. februar, s. 1; 16. februar, s. 1

1910

1910    Christen Emil Staal, Jacob: "Arbejderne og den gudløse Tro", Tænk Selv, Copenhagen

1911

1911    Petersen, P.N. : Udviklingen – Kristendommen

1911    Heide, Fr. : Blomsternes Hemmelighed: Gamle og nye Tiders Teorier om Planternes Køn og Befrugtning, København, Johs. Marckers Forlag

1911    Rasmussen, Vilhelm: Menneskets Udvikling, København, Gyldendal/Nordisk Forlag

1912

1912    Anon.: "Mødet om Udviklingslæren i Skolen", Højskolebladet, s. 1657-60

1912    Bramsen, Alfred: Eugenik: De Velbårne og de Belastede, Copenhagen, Martins Forlag

1912    Bøving-Petersen, J.O. : Vor Klodes Saga, København, Gyldendal

1912    Warming, Eugen. : "Udviklingslæren", Fyns Stiftstidende, 31. juli, s. 1; 1. august, s. 1; 2. august, s. 1; 3. august, s. 1, 5. august, s. 1

1913

1913    Milthers, V. : "Udviklingslæren – Kristendom", Højskolebladet, s. 1155-58

1913    Plenge, A. : "Den aabenbaringsfjendtlige Agitation i den offentlige Skole", Højskolebladet, s. 1017-22, 1053-60, 1101-6

1913    Plenge, A.: "Aabenbaringstroen og Udviklingslæren", Højskolebladet, s. 1499-1504

1913    Plenge, A: "Den videnskabelige Udviklingslære", Højskolebladet, s. 1303-4

1913    Plenge, A: "Udviklingslære – Kristendom", Højskolebladet, s. 1257-60

1913    Teisen, N. : "Udviklingslære og Kristendom", Højskolebladet, s. 1237-42

1914

1914    Begtrup, Eline: "Hvorledes bragtes Darwin ind paa sin Opdagelse", Højskolebladet, s. 457-60

1914    Bennike, Valdemar: "Kristelig udviklingslære", Højskolebladet, s. 257-266

1914    Johannsen, Wilhelm: "Bemærkninger om Udviklingslæren", Højskolebladet, s. 433-448

1914    Johannsen, Wilhelm: Falske Analogier, s. 107, Copenhagen, J.H. Schultz                  

1914    Milthers, Vilhelm: "En Bemærkning til Valdemar Bennikes Artikel 'Kristelig Udviklingslære'", Højskolebladet, s. 311-12

1914    Milthers, Vilhelm: "Udviklingstankens Gennembrud i Geologien", Højskolebladet, s. 455-58

1914    Rosenkjær, Jens: "Litteratur om Udviklingslæren", Højskolebladet, s. 459-64

1914    Teisen, Niels: "Udviklingslære og Troen paa Gud", Højskolebladet, s. 337-344

1915

1915    Bennike, Valdemar: Livets Historie eller Kristelig Udviklingslære – Nogle Vink for Lærere og Opdragere

1915    Breitung, Armand: "En God Bog", Folkelæsning, 23-24, s. 361-63, 376-78

1915    Warming, Eugen. : Nedstamningslæren, Udvalget for Folkeoplysningens Fremme, København

1916

1916    Brücker, Valdemar: Et Livssyn, Konrad Jørgensens Bogtrykkeri, Kolding

1916    Jørgensen, Johannes: Den Røde Stjerne, København, Gyldendal

1917

1917    Begtrup, Holger: Det Danske Folks Historie i det 19. Aarhundrede, s. 591, vol. 2, 2nd. ed., Gyldendal, København

1917    Breitung, Amand: Overraskelser fra Abeteoriens og Udviklingslærens Omraade, København, Karl Schønbergs Forlag

1917    Johannsen, Wilhelm: Arvelighed i Historisk og Experimentel Belysning, Copenhagen, Gyldendal

1919

1919    Warming, Eugen. : "Udviklingslærens Standpunkt i Nutiden", Folkelæsning, 50, s. 797-802