IntroduktionDebatMyterOversættelseArkivetUndervisningForskningevolution.dk

Darwin og Grundtvig

Teologen N.F.S. Grundtvig var blandt de vigtigste personer i 1800-tallets Danmark. Hans tilhængere stod splittede i spørgsmålet om darwinismen.

Mens den indflydelsesrige præst og digter N.F.S. Grundtvig ikke selv forholdt sig direkte til darwinismen, så blev teorien ivrigt diskuteret blandt hans disciple på højskoler og i præstegårde. Darwinismen var del af en bredere debat om naturvidenskab og religion og synet på Biblen. Generelt tog ortodokse og traditionelle grundtvigianere afstand fra darwinismen, mens liberale nygrundtvigianere forholdt sig positivt til den nye teori. En omfattende polemik fandt sted i begyndelsen af 1880'erne, hvor teologen Frederik Jungersen forsvarede udviklingslæren og naturvidenskabens selvstændighed mod fysikeren Poul la Cours bogstavelige læsning af Biblen. 

la Cour, Poul: "Anmeldelse af J.N.L. Dalsgård: Stenene råbe", Nordisk Månedsskrift, 1. halvårgang, 1880, s. 81-122

Dalsgård, J.N.L.: "Om naturlovenes uforanderlighed I. Svar til cand. P. la Cour i anledning af hans anmeldelse af ’Stenene råbe’", Nordisk Månedsskrift, 2. halvårgang, 1880, s. 44-60

Jungersen, Fr.: "II. Om naturlovenes uforanderlighed", Nordisk Månedsskrift, 2. halvårgang, 1880, s. 60-80

la Cour, Poul: "Om naturlovenes uforanderlighed III. Svar til J.N. Dalsgård og Fr. Jungersen", Nordisk Månedsskrift, 2. halvårgang, 1880, s. 81-101

Jungersen, Fr.: "Svar til P. la Cour i Nordisk Månedsskrift," 1. halvårgang, 1881, s. 161-179

Redaktionen