IntroduktionDebatMyterOversættelseArkivetUndervisningForskningevolution.dk

Warming og Johannsen

Genetikeren Wilhelm Johannsen tilsluttede sig udviklingslæren, men var kritisk over for Darwins teori om naturlig udvælgelse og ideen om arvelighed af erhvervede egenskaber, som botanikeren Eugen Warming forsvarede.

I de første årtier af det 20. århundrede diskuterede to professorer ved Københavns Universitet ivrigt udviklingslæren. Ligesom alle andre professionelle danske biologer på dette tidspunkt var de tilhængere af udviklingslæren, men de var uenige om mekanismerne bag. Botanikeren Eugen Warming forsvarede en lamarckistisk udviklingslære, der var forenelig med hans kristne livssyn, mens genetikeren Wilhelm Johannsen var fortaler for mutationsteorien og kritiserede lamarckismen. Ingen af dem mente, at Charles Darwins teori om naturlig udvælgelse spillede en afgørende rolle for evolution.

Johannsen, Wilhelm: "Om Udviklingslærens nuværende Standpunkt", Frems Aarbog over ny Viden og Virken, 2. årg., Gyldendal Nordisk Forlag, København, s. 90-111

Warming, Eugen: "Udviklingslæren i Nutiden", Dansk Tidsskrift, s. 785-801

Redaktionen