IntroduktionDebatMyterOversættelseArkivetUndervisningForskningevolution.dk

Kritik af Brandes

Det var ikke alle, der var lige imponerede af Charles og hans ateistiske forkæmpere i Danmark, J.P. Jacobsen, Georg Brandes og Karl Gjellerup. Historikeren Johannes Steenstrup, der var søn af den antievolutionistiske zoologiprofessor Japetus Steenstrup, skrev en kritik af den måde, Brandes havde brugt Darwin i kulturkampen.

Steenstrup, Johannes C. H. R.: "Darwinismen i Danmark eller Det mærkværdige Aar", Dagbladet d. 12/7 (genoptrykt i 1892: 'Darwinismen i Danmark eller Det mærkværdige Aar' i Steenstrup, Johannes Chr. H. R.: Fra fortid og nutid. Historiske skildringer for alle, s. 130-138 og 282 (noter) Rudolph Kleins Eftf., København)