IntroduktionDebatMyterOversættelseArkivetUndervisningForskningevolution.dk

Darwins teori

Eugen Warming var blandt de første naturhistorikere i Danmark til at tage Darwins lære til sig. Han forblev evolutionist livet igennem, men blev efter 1900 fortaler for lamarckisme og stærk kritiker af teorien om naturlig udvælgelse.

Allerede i 1863, fire år efter udgivelsen af Arternes Oprindelse i England, var Darwins udviklingslære kendt blandt naturhistorikere i Danmark. Som de fleste naturhistorikere i Danmark i 1860'erne foholdt zoologen Chr. Fr. Lütken sig dog kritisk til teorien. 

I takt med at Darwins teori om evolution ved naturlig udvælgelse vandt indpas i England og Tyskland blev mange danske videnskabsmænd mere positve over for teorien. Gardneren J.A. Dybdahl og botanikeren Eugen Warming var blandt de tidlige tilhængere af  udviklingslæren. Fra omkring år 1900 kritiserede Warming darwinismen forstået som teorien om naturlig udvælgelse, som han anså for at være utilstrækkelig for at forstå udviklingens dynamik.   

Lütken, Chr. Fr."Darwins Theori om Arternes Oprindelse", Tidsskrift for populære Fremstillinger af Naturvidenskaben, 2. rk., 5. bd., 1863, s. 1-33, 131-162 og 217-243

Dybdahl, J.A.: "Darwinismen", Tidsskrift for Havevæsen, 5. årg., nr. 17 og 18, december, 1870, s. 264-268, 282-288

Dybdahl, J.A.: "Darwinismen", Tidsskrift for Havevæsen, 5. årg., nr. 19, 21, 22 og 24, januar-marts, 1871, s.  282-288, 300-303, 328-334, 347-351, 373-378

Warming, Eugen : "Udviklingslæren i Nutiden", Dansk Tidsskrift, 1904, s. 785-801 (også udgivet som særtryk af decemberhæftet 1904, J. Cohens Bogtrykkerier)

Redaktionen