IntroduktionDebatMyterOversættelseArkivetUndervisningForskningevolution.dk

Debatten om darwinismen: 1860-1882

Menneskets Afstamning blev oprindeligt solgt i hæfter under titlen Menneskets Oprindelse. Her i en reklame i Nyt dansk Maanedskrift 1874. Klik for større billede.

Det første eksemplar af Om Arternes Oprindelse kom til Danmark den 1. januar 1860. På denne dag noterede Japetus Steenstrup, at han havde modtaget et signeret eksemplar fra Darwin selv. Det Kongelige Bibliotek anskaffede sig et eksemplar af 2. udgaven, der blev udgivet tidligt i januar 1860. Københavns Universitetsbibliotek fulgte hurtigt efter ved senere i 1860 at købe den tyske oversættelse af den engelske 2. udgave til deres samlinger. Den engelske 3. udgave blev indkøbt i 1861. I løbet af det første årti efter udgivelsen fandt evolutionslæren og teorien om naturlig selektion sin vej til universitetet i diskussioner og undervisning – ikke som et nyt grundlag for naturhistorien, men som et spændende forslag fra en af disciplinens førende skikkelser. Der var ikke mange danske forskere, der blev overbevist af Darwins ideer i de første år, men man kendte bestemt til dem. Ikke desto mindre var det stadig Darwins andre naturhistoriske værker, der tiltrak størst opmærksomhed og bibliotekerne fortsatte med at indkøbe engelske udgaver og tyske oversættelser. Ved udgangen af 1860erne fandtes alle Darwin’s bøger på Det Kongelige Bibliotek, Københavns Universitetsbibliotek og på Den kgl. Veterinær- og Landbohøjskole. Der fandtes dog stadig intet på dansk.

Den danske offentlighed blev først informeret om Darwins evolutionlære i en kort notits i ugemagasinet Illustreret Tidende den 5. februar 1860 under overskriften “ Literatur ”. I løbet af 1860'erne udkom løbende anmeldelser, artikler og introduktioner i aviser, magasiner og tidsskrifter. Det betød, at Darwins generelle ideer efterhånden blev almindeligt kendt, selvom der kun var begrænset offentlig debat. Der var dog undtagelser, som da den radikale Rudolf Varberg knyttede darwinismen til ateismen. Den offentlige debat tog fart i begyndelsen af 1870erne, hvor litteraturkritikeren Georg Brandes benyttede Darwin til at fremme sine egne ideer om social, kulturel og intellektuel reform.

Gruppen omkring Brandes fik stor betydning for udbredelsen af darwinismen, ikke mindst på grund af den unge botaniker og forfatter J.P. Jacobsen. Han oversatte Om Arternes Oprindelse i 1871-1872 og Menneskets Afstamning in 1874-75. Allerede i 1870 var dog udkommet et uddrag af Darwins bog om jordomrejsen med HMS Beagle udgivet af Selskabet for Folkeoplysningens Fremme. Bogen om Beagle-rejsen blev oversat og udgivet i sin fulde længde i 1876. Darwin var nu blevet almindelig kendt blandt danskere.

Redaktionen