IntroduktionDebatMyterOversættelseArkivetUndervisningForskningevolution.dk

Rejseiagtagelser

Introduktion til Rejseiagttagelser (1835-36). Tahiti – Ny-Seland – Ny-Holland – Van Diemens Land – Killing-Øerne (Journal of Researches / Voyage of the Beagle, kapitel 18-20)

I 1870 kunne Darwins værker for første gang opleves på dansk, da uddrag fra kapitel 18-20 af 1860-udgaven af Voyage of the Beagle blev oversat og udgivet som Rejseiagttagelser (1835-36). På dette tidspunkt var Darwin allerede kendt i Danmark som manden bag udviklingslæren, og i 1871 begyndte J.P. Jacobsen at oversætte On the Origin of Species.

Oversætteren af Rejseiagttagelser (1835-36) var anonym ligesom forfatteren bag det to siders forord. Heri blev det slået fast, at uddragene til oversættelsen var blevet valgt for at supplere Kaptajn Cooks beskrivelser af Oceanien, der tidligere var blevet udgivet i Danmark. Derudover blev det understreget, at uddragene kunne belyse de ændringer, der finder sted, når de indfødte må vige pladsen for den overlegne hvide race. Det var helt i tråd med datidens opfattelser.

Den korte og billige bog blev udgivet hos Gads Forlag af Udvalget for Folkeoplysningens Fremme i den populære serie Folkelæsning. Bøgerne i denne serie kostede normalt kun 50 øre (svarende til to timers løn for en faglært arbejder) og de blev solgt i op til 3.500 eksemplarer, hvilket var meget i 1870’ernes Danmark. I 1881 blev der udgivet en identisk andenudgave. Det betød, at Rejseiagttagelser (1835-36) var den mest læste Darwin-oversættelse i Danmark inden århundredeskiftet. Den blev læst af tusindvis af bønder og arbejdere.

Udvalget for Folkeoplysningens Fremme var blevet oprettet i 1866 af oplysningsmanden Mattias Steenstrup (1822-1904). Han var bror til den berømte naturhistoriker Japetus Steenstrup, der brevvekslede med Darwin, men aldrig selv blev darwinist. Den konservative embedsmand Mattias Steenstrup viede sit liv til folkeoplysning. Hans udvalg udgav mere end 200 billige bøger i slutningen af det 19. århundrede. Naturvidenskab var ét af de populære emner hos Udvalget for Folkeoplysningens Fremme. Steenstrup opfattede nemlig kendskab til naturen som sikker, ukontroversiel viden under forfatningskampen mellem Højre og Venstre fra 1870’erne til 1901, hvor det ville være mere problematisk at udgive mere politiske bøger.

Det var ikke tilfældigt, at Steenstrup valgte at udgive uddrag af Darwins rejsebeskrivelser frem for uddrag af hovedværket On the Origin of Species. Mens sidstnævnte værk indeholdt kontroversielle syn på arternes oprindelse og var i modstrid med en bogstavelig læsning af den kristne skabelsesberetning, og derfor blev opfattet som anstødeligt af mange, så faldt Voyage of the Beagle ind under den populære, og mere underholdende og uskyldige, genre rejselitteratur. Steenstrup forsøgte hermed at gøre Darwin berømt som en venlig og ufarlig opdagelsesrejsende, mens radikale og socialister i oppositionen samtidig brugte ham som et våben imod kristendom og konservatisme ved at anvende udviklingslæren som et argument for fremskridt og politisk forandring.

Hans Henrik Hjermitslev