IntroduktionDebatMyterOversættelseArkivetUndervisningForskningevolution.dk

Liv og breve

Francis Darwin udgav i 1887 tre bind med skildringer af sin fars liv og uddrag af den omfattende korrespondence, han havde med familie, venner og kolleger. Life and Letters udkom på norsk allerede i 1888-1889.

 

Introduktion til Charles Darwins Liv og Breve med et Kapitel Selvbiografi [The Life and Letters of Charles Darwin, including an autobiographical chapter]

Charles Darwins liv og breve blev oversat til norsk fra den engelske førsteudgave af Life and Letters og udgivet i årene 1888-89.

Der er aldrig udkommet en dansk oversættelse af Life and Letters i værkets fulde længde, men i 1909 blev den selvbiografiske del oversat til dansk af den unge botanikstuderende Frits Heide (f. 1883), og udgivet under titlen Selvbiografi som et subskriptionsværk sammen med de reviderede andenudgaver af  J.P. Jacobsens oversættelser af om Arternes Oprindelse og Menneskets Afstamning. Selvbiografien alene kostede 0,75 kr., mens det samlede værk kunne erhverves for en beskeden pris på 10,25 kr. I 1943 blev selvbiografien genudgivet.

Den norske oversættelse af Life and Letters fra 1888-89 blev udgivet af den norske billigbogsserie “Bibliothek for de tusen Hjem”.

Udgiveren af denne bogserie var Johan Sørensen, som var stærkt påvirket af darwinismen og derfor fokuserede på at udgive bøger, der omhandlede Darwin og darwinisme. Sørensen havde i 1888 udgivet bogen Grundtræk af Thomas Henry Huxley (1825-1895), der var en varm fortaler for Charles Darwins udviklingslære og kendt som ”Darwins bulldog”.

Martin Simon Søraas er i Liv og Breve  krediteret som oversætter af alle tre bind, mens Freemankataloget oplyser, at det første bind blev oversat af Peder Jacobsen Ulleland. Dette skyldes formentlig, at Liv og Breve i første omgang blev udgivet i hæfteform, hvor det første hæfte var blevet oversat af Ulleland og udgivet i 1888 til en pris på kun 30 øre. Ullelands oversættelse blev kritiseret for at være for dårlig, og derfor hyrede Sørensen en ny oversætter, Søraas, som lavede en helt ny oversættelse af hele Life and Letters. Søraas’ oversættelse var færdig i 1889, og alle tre bind blev i første omgang udgivet på Sørensens forlag for større udgivelser, “De tusen Hjems Forlag”, til en pris på 10 N.Kr. og senere samme år i en mindre udgave til kun 5 N.Kr. i ”Bibliothek for de tusen Hjem”-serien.

Det videnskabelige indhold af Liv og breve blev sikret af den norske botaniker Olav Johan-Olsen (1860-1931), som var en af de varmeste fortalere for darwinisme i Norge. I 1887 havde Johan-Olsen skrevet bogen Udviklingslærens nuværende standpunkt, der ligesom Liv og breve blev udgivet i billigbogsserien ”Bibliothek for de tusen hjem”. Darwinisme var ikke ukendt for nordmændene i 1887, da teorien var blevet introduceret allerede i 1861 i en artikel af Peter Christian Asbjørnsen (1812-85) i bladet Budstikken, og i videnskabelige kredse af  teologen og naturforskeren Michael Sars (1804-69) på et møde den 3. maj 1869 i Videnskabs-Selskabet. Darwinisme blev desuden omtalt i flere blade, blandt andet i Nyt Norsk Tidsskrift, der udkom i 1877-78, og i Nyt Tidsskrift, der blev udgivet i årene 1882-87 og 1892-95. Blandt redaktørerne af begge blade var Johan Ernst Welhaven Sars, Michael Sars’ søn. Endelig bragte Magasin for Naturkundskab, der udkom i 1870’erne, også artikler om darwinisme.

Norge havde været en del af Danmark indtil 1814, og i 1880’erne var der stadig tætte bånd mellem de norske og danske intellektuelle miljøer.

Den danske redaktør for Gyldendal F.V. Hegel, der havde udgivet J. P. Jacobsens oversættelser af On the Origin of Species og Descent of Man havde tætte forbindelser til den norske digter og darwinist Bjørnstjerne Bjørnson (1832-1910), og J. P. Jacobsen og den norske digter Henrik Ibsen (1828-1906), der kombinerede sit syn på udviklingstanken og litteraturhistorien til en bestemt naturopfattelse, han kaldte en ’psyko-evolutionær teori’, var gode venner.

Både den norske og de danske oversættelser af Darwins bøger blev læst vidt og bredt af begge landes intellektuelle. J. P. Jacobsens oversættelse af On the Origin of Species fra 1871 var i næsten tyve år den eneste tilgængelige oversættelse for det norske publikum, da en norsk oversættelse af værket ikke blev udgivet før 1890. På samme måde var den norske udgave den eneste tilgængelige oversættelse af Life and Letters i Danmark.

Ud over de kulturelle forbindelser, var der også sproglige ligheder: Det skrevne og talte norske sprog lå meget tæt op af dansk, hvilket gjorde den norske oversættelse af Life and Letters let læselig for et dansk publikum. Dette var, sammen med det faktum, at der ikke forelå en dansk oversættelse af Life and Letters, en af grundene til, at den norske oversættelse blev indkøbt af Det Kongelige Bibliotek og Landbohøjskolens bibliotek lige efter udgivelsen i 1889.

Liv og Breve var sandsynligvis meget læst i Danmark, da hæfterne var billige og tilgængelige via abonnement. Der henvistes da også til Liv og Breve i adskillige danske skrifter om Darwin. Ligeledes er det norske værk nævnt under opslaget på Darwin i både førsteudgaven (1891-1911) og andenudgaven (1915-30) af Salmonsens Konversationsleksikon, der var det mest anerkendte leksikon på sin tid i Danmark og tilgængeligt for offentligheden gennem de fleste biblioteker.

Gry Vissing Jensen og Hans Henrik Hjermitslev