IntroduktionDebatMyterOversættelseArkivetUndervisningForskningevolution.dk

Darwins teori handler om livets oprindelse

Titlen på Darwins bog Om Arternes Oprindelse (eller på engelsk On the Origin of Species) er ofte tolket som om, den handler om livets oprindelse. Det gør den ikke. Den handler om livets udvikling, og hvordan de forskellige plante- og dyrearter er kommet til at se ud, som de gør. Darwin kunne ikke udtale sig om, hvordan livet var opstået. Han havde ikke noget materiale til rådighed, som kunne belyse det spørgsmål. Men det er ikke en svaghed ved teorien.

Den videnskabelige erkendelse har grænser. De spørgsmål, der ligger uden for de grænser hverken kan eller bør videnskaben besvare. Den holdning, som Darwin udtrykte, kalder man videnskabelig agnosticisme – et udtryk, der blev introduceret af Darwins gode ven og kollega, Thomas Henry Huxley. Vi har i dag flere teorier om livets oprindelse, men vi ved stadig ikke med sikkerhed, hvordan det skete. Det, vi kan konstatere – og det samme kunne Darwin – var, at det var opstået på et bestemt tidspunkt. Evolutionslæren handler om, hvad der skete efter, livet var opstået på jorden.

Redaktionen 

Agnosticisme

Thomas Henry Huxley var en varm fortaler for evolutionsteorien og fandt på udtrykket agnosticisme i 1869. Du kan læse Huxleys definition her på engelsk.