IntroduktionDebatMyterOversættelseArkivetUndervisningForskningevolution.dk

Darwin kæmpede imod religion

Mange har set evolutionslæren som et angreb på religion, hvor kampen skulle stå mellem Gud og Darwin. Det er en udbredt fejltagelse, at Darwin var ude på at skade religion og religiøs tro. Hans arbejde handlede om at forstå jordens liv på et videnskabeligt grundlag. Det havde nogle konsekvenser for eksempelvis jordens alder, som på baggrund af en bogstavelig læsning af Bibelen blev sat til 6.000 år. Der var brug for millioner af år for at evolutionen kunne virke.

Det var dog ikke Darwin, der introducerede den gamle jord. Det var almindeligt anerkendt blandt videnskabsfolk i 1800-tallet, at jorden var millioner år gammel. Uenigheden drejede sig blot om, hvor mange millioner år det drejede sig om. Her var Darwin altså på linie med sine samtidige kolleger. Men han er ofte blevet udskældt som netop den person, der gjorde op med den bogstavelige læsning af Bibelen.

Tro blev imidlertid anset for et personligt anliggende. Det vigtige for Darwin – og for videnskabsfolk iøvrigt på dette tidspunkt – var, at videnskab og religion ikke blev blandet sammen. Man kunne sagtens mene evolutionslæren var rigtig og stadig tro på Gud. Det var der mange, der gjorde–og det er der stadig mange, der gør. Darwin havde selv en religiøs opvækst og var i færd med at uddanne sig til præst i på Universitet i Cambridge, da han drog ud på sin jordomrejse med HMS Beagle.

Hans personlige tro kom til at betyde mindre og mindre for ham gennem livet. Det afgørende er i denne sammenhæng, at hans arbejde ikke var et angreb på religion, og at Darwin aldrig selv brugte evolutionslæren til det formål. Det har dog ikke forhindret andre i at gøre det. Men det er vigtigt at slå fast, at der ikke er nogen principiel modsætning mellem evolution og religion.

Redaktionen