IntroduktionDebatMyterOversættelseArkivetUndervisningForskningevolution.dk

Nye myter

Darwinindustrien slog en række myter til jorden. Men nye opstod i kølvandet på de sociale og kulturelle studier af Darwin. En af dem, der har været svære at komme til livs drejer sig om de 21 år, der gik fra Darwin formulerede sin teori i 1837, til han offentliggjorde den i 1858 (året før Om Arternes Oprindelse udkom). En udbredt historie skrevet i direkte opgør med den sanitære scientistiske Darwin er, at Darwin simpelthen var bange for at offentliggøre sin teori. Han vidste den var sand, men farlig og ville blive set som samfundsomstyrtende. Det gjorde ham syg at leve med den ubærlige hemmelighed, indtil han til sidst tvunget af omstændighederne endelig modvilligt offentliggjorde den.

Nyere studier har vist, at endog rigtig mange personer kendte til Darwins ideer, inden han offentliggjorde dem. Det var ikke en tophemmelig teori. Den var ikke færdig, og Darwin var optaget af en lang række andre projekter. Han var en travl mand.

Et andet resultat af de intensive studier af Darwins korrespondance har været, at særligt fængende passager er blevet taget ud af sammenhængen, udlagt og citeret bevidstløst. Et eksempel er, hvor Darwin skrev til sin gode ven, Joseph Hooker, at han havde det med at offentliggøre sin evolutionsteori ”som at tilstå et mord”. Denne korte bemærkning har været udlagt til at fortælle, hvor forfærdeligt Darwin havde det med offentliggørelsen, og hvor vigtigt det var, at den skulle holdes hemmeligt. Igen skulle det være bevis på, at Darwins teori gjorde ham syg.

Sagen er imidlertid, at Darwin skrev det til Hooker som en humoristisk bemærkning. Darwins breve er fulde af den slags vendinger om helt almindelige dagligdags ting. Der er ingen grund til at drage forhastede, dramatiske og ukorrekte konklusioner på den baggrund.

Endelig har det også været gentaget igen og igen, at Darwin blot var med på jordomrejsen med HMS Beagle som kaptajnens selskab, at Darwin kun tjente en social funktion og ikke havde hverken forpligtelser eller nogen officiel betydning for rejsen. Det har af mange historikere været brugt som dokumentation for at nedtone vigtigheden af Darwins deltagelse i jordomrejsen set med samtidige øjne. Man har så sidenhen, er det blevet argumenteret, efter Darwin var blevet et videnskabeligt ikon, tilskrevet ham større vigtighed, end han egentlig havde.

Det har haft den positive effekt, at det har modvirket myten, at Beaglerejsen var Darwins ekspedition. Det var det ikke. Men det er imidlertid heller ikke rigtigt, at Darwin kun havde en social funktion på rejsen. Han var i adskillige officielle dokumenter indført som skibets naturhistoriker, dvs. medfølgende videnskabelige ekspert og havde helt konkrete naturhistoriske opgaver i den forbindelse.

Endelig har det været en meget udbredt myte blandt historikere, at Darwin skulle have mistet sin religiøse tro ved datteren Annies tidlige død. Den historie er også blevet gentaget til bevidstløshed i selv seriøse værker. Imidlertid er også den fuldstændig uden hold i virkeligheden og kan ikke på nogen måde dokumenteres.

Det positive budskab i disse eksempler er, at selvom der er skrevet helt utrolig meget om Darwin, at hans breve og notesbøger er blevet studeret grundigt af verdens førende eksperter, ja, så er der alligevel stadig meget at bidrage med.

Peter C. Kjærgaard