IntroduktionDebatMyterOversættelseArkivetUndervisningForskningevolution.dk

Darwinindustrien

I løbet af 1970erne og -80erne blev de historiske studier af Darwin både intensiveret og professionaliseret. De nye videnskabshistorikere, der satte Darwin i centrum for deres arbejde, blev kendt under samlebetegnelsen ’Darwinindustrien’. De gjorde op med det scientistiske monopol i et klart formuleret krav på at skrive historien om Darwin.

Midlet var solide historiske kildestudier, der kunne dokumentere, at de biologer, der ønskede at fortælle en ren historie om Darwin som moderne forsker, tog fejl. Ud af en række omhyggelige studier af Darwins meget omfattende korrespondance og videnskabelige notesbøger, der for det meste fandtes på Universitetsbiblioteket i Cambridge, dukkede et nyt billede af Darwin op.

Et eksempel er diskussionen om Thomas Malthus’ indflydelse på udviklingen af Darwins teori. Malthus’ teori var oprindelig en økonomisk teori om overbefolkning. Mange biologer ville i 1960erne ikke acceptere, at en ikke-naturvidenskabelig teori skulle have haft afgørende indvirkning på udviklingen af evolutionsteoriens centrale ide om naturlig selektion. Nu kunne videnskabshistorikere imidlertid vise, at Darwin selv skrev helt åbent om den indflydelse.

De nye Darwinstudier med et fokus på, hvordan Darwin kom frem til sin teori viste, at det ikke kunne nytte noget at forsøge at opretholde et rent billede af naturvidenskaben, uafhængig af ikke-videnskabelige kilder. Dermed bekræftede arbejdet i Darwinindustrien gennem detaljerede case studier et nyt billede af videnskab, afhængig af verden omkring, og intellektuelle, kulturelle, sociale og politiske forhold.

Derudover ændrede kildestudierne på en række andre områder billedet af, hvordan Darwin var kommet frem til sin teori. Det var ikke foregået som en aha-oplevelse på Galápagos Øerne. Det var heller ikke sket ved, at Darwin havde indsamlet en masse materiale og derpå bygget sin generelle teori. Hans udgangspunkt var heller ikke kunstig selektion, hvorigennem han opdagede en analogi i naturen, som han kaldte naturlig selektion. Situationen var en helt anden. Darwin var på udkig efter en teori for reproduktion, gennemgik et væld af litteratur om husdyravl og læste derefter Malthus’ teori. Her så han, at det var forplantning og artsmæssig overproduktion, der var nøglen til spørgsmålet om arternes oprindelse. Først efterfølgende blev kunstig selektion vigtig og set som en mulig analogi til at forstå mekanismen bag naturens udvikling, hvad der var evolutionens drivkraft.

Peter C. Kjærgaard

Dyb viden

Her kan du læse mere om Darwinindustrien (på engelsk; kræver særlig adgang. f.eks fra bibliotekets computere).