IntroduktionDebatMyterOversættelseArkivetUndervisningForskningevolution.dk

Evolution accepteres verden over

Den største samlede internationale undersøgelse af folks mening om evolution tegner et klart billede: Evolution accepteres verden over i lande med vidt forskellige religioner, kulturer og politiske systemer.

Positiv indstilling til evolution
British Council stod i foråret 2009 bag en storstilet undersøgelse af folks kendskab til og mening om evolution i 10 udvalgte lande over hele jorden: Argentina, Mexico, USA, Egypten, Sydafrika, Indien, Kina, Rusland, Spanien og Storbritannien.

Det overordnede billede, der tegnede sig er, at folk selv mener, de har et godt kendskab til evolutionsteorien og generelt er positivt indstillede. I Rusland, Mexico, Storbritannien og Kina er det mere end 90% af befolkningerne, der mener, de har et godt kendskab til evolutionsteorien. I den nedre ende ligger Egypten og Sydafrika med henholdsvis knap 40% og 30%. Hovedparten af de adspurgt kender til Darwin (70% samlet set).

USA, Sydafrika og Indien skiller sig ud ved at 43% af befolkningerne mener, at alt liv på jorden, altså inklusive mennesket, altid har eksisteret i den nuværende form. Det tal er lavere i alle de øvrige lande fra 25% i Mexico ned til 7% i Kina. I disse lande mener mere end halvdelen af befolkningerne, at liv på jorden har udviklet sig over tid gennem en evolutionær proces. Her skiller Kina sig igen ud med det højeste tal på 74%.

Kulturel åbenhed
Det globale perspektiv er naturligvis interessant. Men det er ikke det eneste. I modsætning til de øvrige, rigtig mange undersøgelser, der er lavet, tager denne undersøgelse højde for, at man både kan være religiøs og acceptere evolution. En ekstra detalje er, at vi også får at vide, hvad folk, uanset religiøs overbevisning, mener i forhold til om man både kan tro på Gud og acceptere evolution. Den interessante konklusion er, at hovedparten af befolkningerne i de 10 lande ikke ser nogen modsætning mellem videnskab og religion. Dertil er der en stor åbenhed blandt folk, der ikke er religiøse, i forhold til at acceptere det synspunkt, at folk både er religiøse og accepterer evolution.

Det er et opmuntrende resultat. Det viser nemlig, at i befolkningerne i en række meget forskellige lande verden over, står for et langt mere nuanceret billede af forholdet mellem videnskab og religion, end det der typisk tegnes i medierne. Og det viser en langt større åbenhed og tolerance, end det de meget synlige fortalere for et uundgåeligt modsætningsforhold mellem et religiøst og et videnskabeligt syn på jordens liv, står for.

Regionale forskelligheder
Undersøgelsen viser også store regionale forskelligheder i Storbritannien, som der er sat et særligt fokus på. Her er undersøgelsen med til at gøre op med den udbredte myte, at kreationismen står stærkest langt ude på landet i små lokalsamfund. Vi ser ganske rigtigt en koncentration af folk, der mener, at alt liv er skabt af Gud og ikke har ændret sig siden i landdistrikter i Wales, Skotland og Nordirland. Men tallet er højest i London, hvor 23% af befolkningen er kreationister. Det er et højt tal og vidner om, at kreationismen i dag i mindst lige så høj grad er et storbyfænomen som et provinsproblem.

Det nuancerede billede af regionale forskellige giver os nu et langt bedre redskab til at forstå, hvorfor forskellige befolkningsgrupper reagerer forskelligt og tolker evolutionsdiskussionen på så mange forskellige måder. Det betyder også, at vi i langt højere grad vil være i stand til at justere evolutionsformidlingen i forhold til regionale, kulturelle og religiøse forskellige.

Jeg sad i panelet til British Councils pressekonference til Videnskabsjournalisternes Verdenskonference i London. Interessen for undersøgelsen fra journalister fra hele verden var massiv. Alle var enige om vigtigheden af at formidle et mere nuanceret billede af opfattelsen og forståelsen af evolution verden over. Lad os håbe det virker.

Peter C. Kjærgaard

[oprindelige udgivelsesdata]