IntroduktionDebatMyterOversættelseArkivetUndervisningForskningevolution.dk

Reaktioner i 1862

1862

Dahlerup, H.B.: "Naturphilosophiske og culturhistoriske Betragtninger", Gyldendal, København, s. 28-36

Grundtvig, N.F.S. : "Tale 4. november 1862", Taler paa Marielyst Højskole, udgivet i 1956

Laugel, Auguste: "Arternes Oprindelse, en ny naturhistorisk theori I-IV", Fædrelandet, 11. august, 12. august, 13. august, 14. august

Lütken, Chr. Fr. : "Galapagos- eller Skildpadde-Øerne" , Tidsskrift  for populære Fremstillinger af Naturvidenskaben, 2. rk., 4. bd., s. 313-347

Nielsen, Rasmus: Forelæsninger over philosophisk Propædeutik fra Universitetsaaret 1861-62

Reinhardt, J. Th. & Lütken, Chr. Fr. : "Bidrag til det vestindiske Öriges og navnligen til de dansk-vestindiske Öers Herpetologie", Videnskabelige Meddelelser fra den naturhistoriske Forening i Kjöbenhavn, 10-18, s. 153-291 (s. 200-201)

Tilbage til oversigt