IntroduktionDebatMyterOversættelseArkivetUndervisningForskningevolution.dk

Opgaver om darwinisme i Danmark

Hvem?

1) Hvem fik tilsendt det første eksemplar af Arternes Oprindelse i Danmark?

2) Hvad hed den første oversættelse af Darwin til dansk?

3) Hvem oversatte Arternes Oprindelse og Menneskets Afstamning til dansk? Og hvad var oversætterens baggrund?

 

Hvad?

1) Hvad var baggrunden for, at Darwins hovedværker blev oversat til dansk?  

2) Hvad mente anmelderne om oversættelserne?

3) Hvilken status havde Charles Darwin og hans evolutionsteori ved fejringen af hundredeåret for hans fødsel i 1909?

 

Hvordan?

1) Hvordan blev Darwins teori modtaget blandt videnskabsmænd i Danmark? Ændrede det sig med tiden?

2) Hvordan reagerede kristne teologer på darwinismen? Var alle kristne modstandere af evolutionsteorien?

3) Hvordan så litteraturkritikeren Georg Brandes på Darwins evolutionsteori?

4) Hvordan blev Darwins teori om evolution gennem naturlig udvælgelse illustreret i populære tidsskrifter og opfattet af almindelige mennesker?

5) Hvordan blev Darwin brugt af digtere og forfattere?

6) Hvordan var modtagelsen af darwinismen anderledes i Danmark end i andre lande?