IntroduktionDebatMyterOversættelseArkivetUndervisningForskningevolution.dk

Taleforbud til ateister

I staten Oklahoma er ateister ikke velkomne – i hvert fald ikke hvis det står til det republikanske politiske flertal. Et uhyggeligt og malplaceret forsøg på at stoppe et foredrag på University of Oklahoma om evolution mislykkedes. Men efterfølgende blev universitetet bombarderet med kritik og krav om undersøgelser af forholdene omkring foredraget. Den inviterede foredragsholder var Richard Dawkins. Klageren er den folkevalgte republikaner Todd Thomson, der mener, at ateister er modstandere af kulturel pluralisme. Derfor skal man lukke munden på dem.

Selvmodsigende? Ja, mon ikke! Farligt? I den grad!

Det drejer sig om akademisk frihed og kampen for, at videnskabelig viden ikke gives samme status som folkelig "opinion". Sagen i Oklahoma er et ubehageligt ekko af Scopesretsagen i 1925 – og en påmindelse om, at kreationistisk manipulation og magtmisbrug er både virkelig og hverdagskost i USA. Vi er nødt til at tage det alvorligt. Det må ikke ske i Europa.

Evolution i bibelbæltet
Oklahoma ligger midt i det amerikanske bibelbælte. Politisk, moralsk og religiøst præges det af konservative protestanter. Staten er også hjemsted for et stærkt universitet med blandt andet en samling af evolutionslitteratur i verdensklasse – deriblandt en komplet samling af Darwins førsteudgaver. Det er også et sted, hvor high schools nægter at undervise i evolution af frygt for at ophidse lokalbefolkningen.

Modigt, vigtigt og korrekt har man på universitetet valgt at benytte Darwinåret til at sætte fokus på vores solide videnskabelige viden om evolution. Man har oven i købet valgt at invitere religiøse anti-evolutionister for at vise, at man tog diskussionen alvorligt. Ugen inden Richard Dawkins holdt sit famøse foredrag, debaterede den darwinistiske filosof Michael Ruse og intelligent design fortaleren William Dembski. De smilede, hyggede sig – og Dembski både indrømmede, at han talte ud fra et religiøst udgangspunkt, der ikke var til forhandling og blev sat filosofisk på plads. Men så kom Dawkins.

Religiøs vetoret
Forhåndsinteressen var så stor, at man skiftede til en større foredragssal, der kunne rumme 3.000 tilhørere. Men hvis det stod til Todd Thomson, ville de aldrig have hørt noget. I Staten Oklahomas ”House Resolution 1015” under årets første samling i Repræsentanternes Hus blev det krævet, at universitetet skulle forhindre foredraget i at finde sted, fordi Dawkins udtalelser om evolution ”står i modsætning til de synspunkter og meninger, der deles af flertallet i Oklahoma”.

Det var for sent at stoppe foredraget, der i øvrigt blev en kæmpe succes. Dawkins blev hyldet af stående klapsalver, frasagde sig sit honorar og donerede på stedet $5.000 til evolutionsundervisningen i Oklahoma. Det var kun nødvendigt at ekskortere en enkelt, råbende, religiøs aktivist ud. Men der er alvorlige akademiske tømmermænd i en amerikansk stat, hvor man stadig må kæmpe for den akademiske frihed på en måde, der får vores hjemlige diskussion om forskningsfrihed til at ligne et spil hyggeligt ludo i kolonihaven.

Dawkins skulle stoppes, fordi han er ateist. Dem er der ifølge mange konservative kristne i midtvesten ikke plads til på den offentlige talerstol. Vreden skyldes særligt hans bog Illusionen om Gud, der udkom i 2006. Dawkins er hverken historiker, teolog eller filosof. Det mærker man, når man læser bogen. Men han har forstand på evolution. Og på et punkt i diskussionen om religion og videnskab, har han set helt rigtigt.

I hele den vestlige verden er det gennem de sidste par årtier blevet mere og mere udbredt, at folks religion får en særstatus og at religiøse argumenter bliver brugt som en acceptabel vetoret i blandt andet videnskabspolitiske spørgsmål.

Pas på vores demokratiske grundlag og akademiske frihed
Og den går altså ikke. Religion er et spørgsmål om tro. Demokrati er et spørgsmål om overbevisning. Videnskab er et spørgsmål om viden. I et demokrati er der ingen, der har særstatus.

En demokratisk diskussion skal forløbe på demokratisk grundlag. En videnskabelig diskussion skal foregå på et videnskabeligt grundlag. Det er to forskellige ting. Et flertal kan ikke bestemme, hvad der er videnskabeligt korrekt. Et videnskabeligt argument, kan heller ikke afgøre, hvad der er moralsk rigtigt. I den diskussion har vi alle den samme ret til at deltage, uanset tro, kultur, baggrund og overbevisning. At enhver har tale og trosret betyder, at man også har ret til ikke at tro.

Glem ikke republikaneren Todd Thomson. Pas på folk som ham. Han er farlig for udbredelsen af videnskabelig viden og sikringen af akademiske frihed. Han er farlig for demokratiet.

Peter C. Kjærgaard

[originale udgivelsesdata]