IntroduktionDebatMyterOversættelseArkivetUndervisningForskningevolution.dk

Videnskab for folket

I Danmark holder man hvert år Forskningens Døgn. Det er en vigtig dag. Overalt i hele landet er der mulighed for at møde engagerede forskere, der brænder for deres emne og for at fortælle om, hvad de laver, og hvorfor de gør det. Det er også en påmindelse om, at det ikke alene er en forpligtelse for de danske universiteter i det 21. århundrede at tage forskningsformidlingen alvorligt. Det er også nødvendigt.

Vi skal ikke række ud. Vi skal engagere.
Forskningsformidling hedder i dag forskningskommunikation. Det lyder måske som det samme. Men der er en vigtig forskel. På amerikansk hedder det "outreach". Det ord har danske universiteter forelsket sig i. Man skal række ud. Men det er kun første skridt og vidner stadig om en solid elfenbenstårnsarrogance. På engelsk hedder det i dag "public engagement". Man skal engagere offentligheden. Og det er her forskellen ligger. Vi skal tænke på engelsk, ikke amerikansk. Vi skal engagere, ikke nøjes med at række ud.

Formidlere er gode fortællere. Og det kan være fint nok. Men hvis det virkelig skal nytte, så skal der kommunikeres. Tanker og ideer skal udveksles. Der skal stilles spørgsmål og svares i en samtale, hvor alle er deltagere, alle er bidragydere, og alle får noget ud af det. På den måde får vi ikke alene noget at vide om den aktuelle forskning på danske universiteter. Vi får også gjort den vedkommende. Vi forstår ikke alene, hvad det drejer sig om, men også hvorfor forskningen er vigtig.

Det gælder naturligvis også evolution. Til Forskningens Døgn i 2009 kunne man møde nogle af de mange engagerede folk bag evolution.dk og darwinarkivet.dk på både Aarhus Universitet og Københavns Universitet. Her kunne man tale med os om, hvad evolution er, hvad vi laver, hvorfor vi gør det og høre nogle rigtig gode historier. Vi var utrolig glade for alle, der dukkede op og talte med os. Det er ikke nogen hemmelighed. Vi brænder for vores fag, og vi elsker at tale om det. Det er også en af de vigtigste grunde til, at vi har lavet evolution.dk og darwinarkivet.dk.

Evolution for folket
Evolution.dk er et kæmpestort evolutionsleksikon. Gratis for alle og skrevet af forskere, der ved hvad de taler om. Det eneste, man har brug for er en computer med internetforbindelse. Fra vidt forskellige fag er danske evolutionseksperter gået sammen om at åbne evolutionens spændende verden for alle.

Her kan du læse om, hvad evolution er, hvad det betyder for mylderet af liv på jorden, i hvilke sammenhænge vi bruger det og du kan lære om mange af de udbredte evolutionsmyter og misforståelser, man støder på overalt. Og du kan få svar på alle dine brændende spørgsmål: Har aber moral? Hvad ved vi om livets opståen? Hvordan har mennesket udviklet sig? Udelukker evolution religion?

”Evolution” er det korte svar på, hvad mennesker, aber, pindsvin, flagermus, blæksprutter, dinosaurer, mammutter, mos, skimmelsvamp, influenza og juletræer har til fælles. Vi ved det godt, alle sammen. Men mange ved alt for lidt om det: At livet på jorden er resultatet af millioner og millioner af års gradvis udvikling fra et simpelt samlet udgangspunkt, dengang livet opstod for omkring 4 milliarder år siden. Det betyder, at alt levende hænger sammen, og at mennesket er i familie med alle de dyr og planter, vi ser omkring os, og de virus og bakterier, der smitter os.

Men i evolutionsforskningen beskæftiger vi os med meget mere end biologisk evolution. Evolutionsforskning er tværfaglig og rækker fra naturvidenskabelige fag ind over humanistiske og samfundsvidenskabelige fag. Det er også et vigtigt budskab. Der er evolution overalt.

Truslen mod skolesystemet
Det er det gode budskab. Men evolution er også et emne, der gennem de sidste 150 år har sat sindene i kog og stadig gør det. Ingen andre videnskabelige teorier har skabt så meget offentlig debat. Der er i dag ingen videnskabelig tvivl. Evolution er en kendsgerning på linje med tyngdekraften.

Men vi står overfor en stor udfordring. Den ringe almene viden om evolution bliver udnyttet af fundamentalistiske grupper, der over alt i Europa arbejder på at indføre religiøst motiverede alternativer i skolesystemet. Der er globalt set mange penge i anti-evolutionsbevægelserne—og de er dygtige. Vi er nødt til at være bedre og lave en samlet indsats på alle niveauer i uddannelsessystemet og i forskningsverdenen. Det er en af de andre vigtige grunde til, at vi har lavet evolution.dk.

Europarådet advarede i efteråret 2007 mod den stigende indflydelse fra disse fundamentalistiske grupper. På universiteterne har vi et medansvar. Og det er en vigtig sag, der først og fremmest drejer sig om vores børns uddannelse, vidensgrundlaget for den kommende generation og en ordentlig forståelse af den videnskab, vi er fuldstændigt afhængige af i fremtidens samfund.

Frivillige ildsjæle
Vi har taget Europarådets advarsel alvorligt og samlet nogle af de bedste folk i landet for at sikre elever og lærere i folkeskoler og gymnasier et ordentligt materiale at arbejde med. Alt arbejdet har været gjort på frivillig basis. Det viser, hvor alvorligt vi som forskere tager denne opgave.

Det er en opgave, ingen kan klare alene. Evolution.dk er blevet til som et samarbejde mellem mere end 40 evolutionsforskere fra en lang række forskellige fag på landets universiteter, og i parløb med den store evolutionsudstilling på Statens Naturhistoriske Museum. Projektet er støttet af Forskningsrådet for Natur og Univers, men båret af frivillige ildsjæle.

Darwinarkivet.dk er et søsterprojekt til evolution.dk. Det er den samme energi og ideologi om at gøre vores viden tilgængelige for alle, der har brug for den, der bærer begge projekter.

Peter C. Kjærgaard

[oprindelige udgivelsesdata]