Reaktioner i 1909

Anon.: "Charles Darwin", Aftenbladet, 12. februar, s. 2 med Darwin-tegning.

Anon.: "Charles Darwin", Holstebro Dagblad, 12. februar, s. 2 med Darwin-tegning

Anon.: "Charles Darwin", Thisted Amts Tidende, 12. februar, s. 1 med Darwin-maleri

Anon.: "Darwin – Hans Oversættelser Udkommer i Folkeudgave", Silkeborg Avis, 11. februar, s. 1 med Darwin-billede

R: "Charles Darwin", Fyns Tidende, 12. februar s. 2 med Darwin-tegning

Schrøder, Harald: "Charles Darwin", Kolding Folkeblad, 12. februar, s. 1 med Darwin-maleri

K.L.: "Charles Darwin: Et Hundredeaarsminde", Dagbladet / Dagens Nyheder/Nationaltidende, 13. februar, supplement med Darwin-foto eller –maleri

Anon. (Holst, Helge): "Charles Darwin", Frem (Vor Jord), 12. årg.,  22, 28. februar, s. 89-91 og forsidebillede 

Anon. (K.): "Charles Darwin", Fyns Tidende, 12. februar, s. 2 med Darwin-tegning

Anon. "Darwin", Aalborg Stiftstidende, 12. februar, s. 1 med Darwin-tegning

Anon.: "Charles Darwin", Holbæk Amts Venstreblad, 10. februar, s. 1; 11. februar, s. 1

Anon.: "Charles Darwin", Holbæks Amts Venstreblad, 10. februar, s. 1, 11. februar, s. 1

Anon.: "Charles Darwin", Middelfarts Venstreblad, 9. februar, s. 1; 10. februar, s. 1

Anon.: "Charles Darwin", Politiken, 12. februar, s. 1 med foto af Darwin-statue

Anon.: "Charles Darwin", Roskilde Tidende, 9. februar, s. 1 med Darwin-tegning; 10. februar, s. 1

Anon.: "Charles Darwin", Social-Demokraten, 12. februar, s. 1 med Darwin-tegning

Anon.: "Charles Darwin", Social-Demokraten, 12. februar, s. 1 med Darwin-tegning

Anon.: "Charles Darwin", Vestjyllands Social-Demokrat, 12. februar, s. 2

Anon.: "Charles Darwin". Nordjyllands Social-Demokrat, 12. februar, s. 1 med Darwin-tegning

Anon.: "Darwin", Horsens Avis, 11. februar, s. 1 med Darwin-maleri

Anon.: "Darwin", Vendsyssel Tidende, 12. februar, s. 1-2 med Darwin-maleri

Anon.: "Darwin", Viborg Stifts Folkeblad, 12. februar, s. 1 med Darwin-tegning

Anon.: "Darwin", Aalborg Stiftstidende, 12. februar, s. 1 med Darwin-tegning

Anon.: "Darwins Udenlandsrejse", Skive Folkeblad, 13. februar, s. 2 med Darwin-maleri

Anon.: "Den 12. Februar", Svendborg Avis, 11. februar s. 1 med Darwin-maleri

Anon.: "En 100-Aarsdag", Esbjerg Avis, 11. februar, s. 1 med Darwin-maleri

Anon.: "En Hundredeaarsdag", Frederiksborg Amts Avis, 12. februar, s. 1 med Darwin-maleri

Anon.: "Hundredeaarsdage", Holstebro Dagblad, 12. februar, s. 2 med Darwin-tegning

Anon.: "tegning af Charles Darwin", Folkelæsning, 8. årg., 21, 21. februar

Anon.: "To Mindedage", Vejle Amts Folkeblad, 11. februar, s. 1 med Darwin-maleri

Anon.: "To Stormænd", Kristeligt Dagblad, 12. februar, s. 1

Anon.: "Videnskab og Forfalskning", Kristeligt Dagblad, 12. februar, s. 1

Begtrup, Eline: "Charles Darwin", Dansk Ungdom, 7. årg.,  21, 20. februar, s. 243-244

Begtrup, Eline: "Charles Darwin", Højskolebladet, s. 223-230

Begtrup, Eline: "Charles Darwin", Sorø Amtstidende, 14. februar, s. 53-55 med Darwin-billede

Begtrup, Eline: "Darwinisme", Højskolebladet, 19. marts, s. 389-396

Begtrup, HolgerDet Danske Folks Historie, Copenhagen, Gyldendal

Bramsen, Alfred: "Natur og Opdragelse – Betragtninger i Anledning af Darwinismens Jubilæum"Det Ny Aarhundrede, 6. Aarg., s. 823-832

Breitung, Amand: "Morsomt nyt fra gamle Bekendte og Frænder", Folkelæsning, 8. årg.,  41-42, 11. og 18. juli, s. 655-658 og 672-675

Bøving-Petersen, J.O. : "Charles Darwin", Politiken, 12. februar, s. 8

Bøving-Petersen, J.O. : "Politikens Kronik: Charles Darwin", Politiken, 12. februar, s. 1 og 7-9

C.T.: "Charles Darwin", Østsjællands Folkeblad, 12. februar, s. 1 med Darwin-tegning

Høffding, Harald: "Charles Darwin og hans Betydning for Filosofien", Tilskueren, 1. halvbind, s. 538-562

Jepsen, Mads: "Charles Darwin", Folkelæsning 8; 11, s. 120-21, 167-69

Jepsen, Mads: "Det glade Budskab", Folkelæsning 8, s. 121-23

Jespersen, Otto: "Arternes Oprindelse i Sprogenes Verden", Tilskueren, 1. halvbind, s. 225-233

Johannsen, Wilhelm: "Charles Darwin", Gads Danske Magasin, s. 286-289

Johannsen, Wilhelm: "Om Udviklingslærens nuværende Standpunkt", Frems Aarbog over ny Viden og Virken, 2. årg., Gyldendal Nordisk Forlag, København, s. 90-111

Lindegaard-Petersen, V.: "Af Dagens Krønike: Charles Darwin", 12. februar s. 2-3

Ostenfeld, C.H. : "Charles Darwin", Berlingske Tidende Aften, 2. sektion, p. 1

Ostenfeld, C.H. : "Charles Darwin", Berlingske Tidende, 12. februar s. 1

Ostenfeld, C.H. : "Charles Darwin", Illustreret Tidende,  20, s. 248-249

Steenstrup, Johannes: "Darwins brevveksling med professor Japetus Steenstrup", Tilskueren, 1. halvbind, s. 217-223

Turf.: "Charles Darwin", Dannebrog, s. 3 med Darwin-tegning

Villumsen, Hans: "Charles Darwin. 1809-1909", Aalborg Amtstidende, 12. februar, p. 1-2 med Darwin-tegning

Warming, Eug. : "Lamarck og Darwin" (uddrag), Lolland-Falsters Stiftstidende, 11. februar, s. 1

Warming, Eug. : "Lamarck og Darwin", Fyens Stiftstidende, 13. februar, s. 1-2; 17. februar s. 1-2; Viborg Stiftstidende, 12. februar s. 1; 18. februar, s. 1;  Kolding Avis, 12. februar, s. 2; 17. februar s. 4; Herning Avis, 12. februar, s. 1; 16. februar, s. 1

Tilbage til oversigt