IntroduktionDebatMyterOversættelseArkivetUndervisningForskningevolution.dk

Reaktioner i 1905

1905             

Blume, Astrid: "Udviklingslæren og Folkeskolen – Repliker", Vor Ungdom, s. 194-195

Breitung, Amand: "Anmeldelse af 'Vilhelm Rasmussen: Verdensudviklingen'", Folkelæsning, 19-21, 5., 12. og 19. februar, s. 308-310, 323-325 og 339-341

Breitung, Amand: "Organismernes geografiske Udbredelse og Skabelseslæren", Folkelæsning,  8, 19. november, s. 124-127

Breitung, Amand: "Skabelse og Udvikling", Folkelæsning,  26, 26. marts, s. 424-426

Breitung, Amand: "Skabelseslæren og Forandringerne. Ufuldkommenhederne, ’Fejlene’ i Naturen", Folkelæsning,  10-12, 14-15, 3., 10., 17. og 31. december og 7. januar, s. 153- 155, 165-167, 182-183, 217-219 og 234-235

Breitung, Amand: "Udvikling og Selvdannelse", Folkelæsning,  33-34, 14. og 21. maj, s. 536-538 og 552-554

Breitung, Amand: "Udviklingslæren forenelig, men ikke jævngyldig med Kristentroen",   Folkelæsning,  44-45, 30. juli og 6. august, s. 828-830 og 845-848

Breitung, Amand: "Udviklingslæren og den bibelske Skabelsesberetning", Folkelæsning, 37, 39-40, 11. og 25. juni og 9. juli, s. 700-703, 732-734 og 781-783

Breitung, Amand: Udviklingslæren og Kristentroen - Et "Baade - Og" imod Vilh.   Rasmussens og andres "Enten - Eller" i "Vor Ungdom", "Frem" og "Verdensudviklingen", T.R. Thomassen Bogtrykkeri, København

Gjevnøe, H.P.H. : "Anmeldelse af 'Amand Breitung: Udviklingslæren og Kristentroen'", Dansk Kirketidende,  51, 17. december, s. 840-841

Hansen, Andreas: "Udviklingslæren og Kristentroen", Dansk Ungdom, 4. årg.,  10, 9. december, s. 145-147

Kristiansen Taarup, A. Kr.: "Geologiens Betydning for Højskoleundervisning", Højskolebladet, s. 118-24

Lützhøft, Holten: "Udviklingslæren og Folkeskolen – Repliker", Vor Ungdom, s. 195-200

Rasmussen, Vilhelm: "Udviklingslæren og Folkeskolen. Afslutning", Vor Ungdom, s. 246-248

Rasmussen, Vilhelm: "Udviklingslæren og Folkeskolen. II", Vor Ungdom, s. 70-80

Sommer, Otto: Anmeldelse af "Amand Breitung: Udviklingslæren og Kristentroen", Dansk Ungdom, 4. årg.,  7, 18. november, s. 110-111

Tilbage til oversigt