IntroduktionDebatMyterOversættelseArkivetUndervisningForskningevolution.dk

Reaktioner i 1863

1863

Lütken, Chr. Fr. : "Darwins theori om Arternes Oprindelse 1-3", Tidsskrift for populære Fremstillinger af Naturvidenskaben, 2. rk., 5. bd., s. 1-33, 131-162, 217-243

Lütken, Chr. Fr. : "Nogle Træk af Vestindiens krybdyrliv", Tidsskrift for populære Fremstillinger af Naturvidenskaben, 2. rk., 5. bd., s. 344-384

Varberg, Rudolf: "Darwins Lære", Folkets Avis, 29. maj (genoptrykt i 1868 'Darwins lære' i Varberg, Rudolf: Udflugter paa Naturvidenskabens Enemærker, P.g. Philipsens forlag, København)

Tilbage til oversigt