IntroduktionDebatMyterOversættelseArkivetUndervisningForskningevolution.dk

Reaktioner i 1902

1902             

Appel, Jacob: "Videnskab og Kristendom", Højskolebladet, s. 1441-44

Appel, Jacob: "Aandsvidenskab og Naturvidenskab", Højskolebladet,  46, s. 1377-1380

Gjevnøe, H.P.H. : Fire Foredrag om Skabelsen - Bibelsk og naturvidenskabeligt betragtet. Udgivne til Vejledning for Lægfolk, J. Frimodts Forlag, København

Hansen, Oscar: Udviklingslære, Gyldendal, København

Holst, Helge: "Arternes Oprindelse I-IV - Charles Darwin", Vor Jord, 25, 27, 31, 32

Poulsen, Alfred: "Studentersamfundet og Højskolerne", Højskolebladet, s. 833-840

Tilbage til oversigt