IntroduktionDebatMyterOversættelseArkivetUndervisningForskningevolution.dk

Reaktioner i 1889

1889

Anon.: "Professor Virchow om Darvinismen", Dansk Kirketidende,  33-34, 1. september, s. 537-538

Anon.: "Studentersamfundets Smaaskrifter", Politiken 13. november, s. 2

Høffding, Harald: "Charles Darwin", Studentersamfundets Smaaskrifter,  91-92, København

Nyegård, Lavrids: "En afhandling om darwinismen", Danskeren, marts, s. 344-350

Steenstrup, Johannes C. H. R. : "Anvendt Darwinisme", Dagbladet,. 25., 27. og 31. august og 4. september (genoptrykt i 1892 'Anvendt Darwinisme' i Steenstrup, Johannes C. H. R.: Fra fortid og nutid. Historiske skildringer for alle, s. 139-174 + s. 282-289 (noter), Rudolph Kleins Eftf., København)

Tilbage til oversigt