IntroductionDebateMythsTranslationsResponsesEducationResearchEvolution

Jacobsen, J.P.

To learn more about Jacobsen, click here

1871

Jacobsen, J.P.: "Darwins Theori", Nyt dansk Maanedsskrift, vol. 1, pp. 283-302 and 394-419

Jacobsen, J.P.: "Menneskeslægtens Oprindelse", Nyt dansk Maanedsskrift, vol. 2, pp. 97-122

Jacobsen, J.P.: "Parringsvalget", Nyt dansk Maanedsskrift, vol. 2, pp. 247-267 og 537-551

Return to overview of scientific responses