Kontakt

Darwinarkivet.dk kan kontaktes ved at sende en email til darwinarkivet@au.dk eller skrive til postadressen:

Darwinarkivet.dk
Institut for Filosofi og Idéhistorie
Aarhus Universitet
Jens Chr. Skous Vej 7
8000 Aarhus C