IntroductionDebateMythsTranslationsResponsesEducationResearchEvolution

Hansen, Andreas

1905

Hansen, Andreas: "Udviklingslæren og Kristentroen", Dansk Ungdom, 4th ed., no. 10, 9 December, pp. 145-147

1906

Hansen, Andreas: "Udviklingslæren og Kristentroen. Gensvar til Hr. Pater Breitung", Dansk Ungdom, no. 17 and 18, 27 January and 3 February, pp. 261-264 and 276-280

Hansen, Andreas: "Udviklingslæren og Kristentroen. Afsluttende Bemærkning til Hr. A. Breitung", Dansk Ungdom, no. 26, 31 March, pp. 406-407

Return to overview of religious responses