IntroductionDebateMythsTranslationsResponsesEducationResearchEvolution

Breitung, Amand

To learn more about Breitung, click here

1905

Breitung, Amand: "Skabelse og Udvikling", Folkelæsning, no. 26, 26 March, pp. 424-426

Breitung, Amand: "Udvikling og ’Selvdannelse’", Folkelæsning, no. 33-34, 14 and 21 May, pp. 536-538 and 552-554

Breitung, Amand: "Udviklingslæren og den bibelske Skabelsesberetning", Folkelæsning, no. 37, 39-40, 11 and 25 June and 9 July, pp. 700-703, 732-734 and 781-783

Breitung, Amand: "Udviklingslæren forenelig, men ikke jævngyldig med Kristentroen", Folkelæsning, no. 44-45, 30 July and 6 August, pp. 828-830 and 845-848

Breitung, Amand: "Organismernes geografiske Udbredelse og Skabelseslæren", Folkelæsning, no. 8, 19 November, pp. 124-127

Breitung, Amand: "Skabelseslæren og Forandringerne. Ufuldkommenhederne, ’Fejlene’ i Naturen", Folkelæsning, no. 10-12, 14-15, 3, 10, 17 and 31 December and 7 January, pp. 153-155, 165-167, 182-183, 217-219 and 234-235

1906

Breitung, Amand: "Udviklingslæren og Kristentroen", Dansk Ungdom, no. 14 and 15, 6 and 13 January, pp. 212-215 and 229-232

Breitung, Amand: "Udviklingslæren og Kristentroen. Gensvar til Hr. Andr. Hansen", Dansk Ungdom, no. 22-25, 3, 10, 17 and 24 March, pp. 342-344, 357-359, 374-378, 391-394

Breitung, Amand: "Darwinismens Opkomst og Nedgang i Naturvidenskaben", Folkelæsning, no. 16-20, 14, 21 and 28 Januar and 4 and 11 February, pp. 248-250, 265-267, 281-284, 294-295 and 309-311

1909

Breitung, Amand: "Morsomt nyt fra gamle Bekendte og Frænder", Folkelæsning, 8th ed., no. 41-42, 11 and 18 July, pp. 655-658 and 672-675

1917

Breitung, Amand: Overraskelser fra Abeteoriens og Udviklingslærens Omraade, Copenhagen, Karl Schønbergs Forlag

Return to overview of religious responses