IntroductionDebateMythsTranslationsResponsesEducationResearchEvolution

Alkærsig, Søren

1904

Alkærsig, Søren: "Udviklingslæren paa Højskolen – Svar til Gaardejer Christjansen, Holmsland", Højskolebladet, no. 46, 11 Nov, pp. 1501-1508

Return to overview of religious responses