Danish Darwin Studies

 • Hjermitslev, Hans Henrik (2011): "Protestant Responses to Darwinism in Denmark, 1859-1914, Journal of the History of Ideas, 72:2, s. 279-303.
 • Hjermitslev, Hans Henrik (2010): "Dansk kreationisme", Religion 1, s. 16-27.
 • Hjermitslev, Hans Henrik (2010): "Danes Commemorating Darwin: apes and evolution at the 1909 anniversary"Annals of Science, 67:4, s. 485-525.
 • Kjærgaard, P.C. (2009): "Charles Darwin og arternes oprindelse", i Charles Darwin: Arternes oprindelse ved naturlig selektion, Statens Naturhistoriske Museum, København, s. 9-21.
 • Hjermitslev, Hans Henrik (2009): "Introduktion og læsevejledning", i Aissa, A., Sørensen, S. (red.) Charles Darwin: Menneskets afstamning og parringsvalget, Aarhus: Husets Forlag, s. 5-8.
 • Hjermitslev, Hans Henrik (2009): Debating Darwinism in Denmark, 1859-1920,  Ph.d.-afhandling, Institut for Videnskabsstudier, Aarhus Universitet.
 • Gregersen, Niels H. & Kjærgaard, Peter C. (2009): "Darwin and the Divine Experiment: Religious Responses to Darwin 1859-1909", Studia Theologica, 63. s. 140-161.
 • Andersen, Casper & Hjermitslev, Hans Henrik (2009): "Directing Public Interest: Danish Newspaper Science 1900-1903"Centaurus, vol. 51, nr. 2, s. 143-167.
 • Grumsen, Stine (2009): “Den stærkeste overleverer: Et studie af en litteraturhistorisk myte om darwinismen i Danmark”, Slagmark, 54, s. 119-30.
 • Robson, Mike (2009): “Et Synspunkt mod Darwin: C.C.A. Goschs kritik af udviklingslæren i 1870’erne”, Slagmark, 54, s. 91-104.
 • Thomasen, Laura Søvsø (2009): “Darwinist, men hvilken darwinist?: Videnskabsideologi og litterære virkemidler i J.P. Jacobsens populærvidenskabelige artikler”, Slagmark, 54, s. 105-118.
 • Kjærgaard, P.C., Gregersen, N.H., Hjermitslev, H.H. (2008): 'Darwinizing the Danes, 1859-1909' i Engels, E.-M. og Glick, T.F. (red.): The Reception of Charles Darwin in Europe, vol. 1, London: Continuum, s. 146-155.
 • Kjærgaard, Peter C. & Gregersen, Niels H. (2006): “Darwinism comes to Denmark: The Early Danish Reception of Charles Darwin’s Origin of Species”, Ideas in History, 1, s. 151-75.
 • Gjerløff, Anne Katrine (2004): Abens ansigter: Palæoantropologiens historie og formidling i Danmark i det 20. Århundrede, upubliseret Ph.d.-afhandling, Institut for Historie, Københavns Universitet.
 • Funder, Heidi (2002): “En historie om foranderlighed: Evolutionsteorien i Danmark 1860-80”, Historisk Tidsskrift, 102, s. 306-37.
 • Juul-Hansen, Heidi (2000): Darwins evolutionsteori blandt danske videnskabsmænd 1860-1880, upubliseret speciale, Institut for Historie, Københavns Universitet.
 • Møller, Jes Fabricius (2000): “Teologiske reaktioner på darwinismen i Danmark 1860-1900”, Historisk Tidsskrift, 100, s. 69-92.
 • Robson, Mike (1985): 'Darwinismens modtagelse i Norden' i  Bonde, Niels og Stangerup, Henrik  (red.): Udviklingsideens historie: Fra Platon til Darwin, Copenhagen: Gad, s. 365-82.
 • Robson, Mike (1982): “Darwinismen i Danmark: Debatten i offentlig Sammenhæng”, Naturens Verden, 7, s. 224-36.
 • Jespersen, Poul Helveg (1982): “Nedstamningstankens gennembrud i Danmark”, Naturens Verden, 5/6, s. 161-75.
 • Jespersen, Poul Helveg (1948): “Om J.P. Jacobsens Darwin-Oversættelser”, Gads Danske Magasin, 42, s. 79-122. 
 • Rasmussen, Frede (1940): Johannes V. Jensen og Udviklingslæren: En Dokumentation, Copenhagen: P. Haase og Søns Forlag.