Criticism of Brandes

Not everyone was particularly impressed by Darwin and his atheist advocators in Denmark, J.P. Jacobsen, Georg Brandes and Karl Gjellerup. Historian Johannes Steenstrup, son of the anti-evolutionary professor of zoology Japetus Steenstrup, wrote a critique of the way Brandes had used Darwin in the culture struggle.

Steenstrup, Johannes C. H. R.: “Darwinismen i Danmark eller Det mærkværdige Aar”, Dagbladet, 12 July (reprintet in 1892: ’Darwinismen i Danmark eller Det mærkværdige Aar’ in Steenstrup, Johannes Chr. H. R.: Fra fortid og nutid. Historiske skildringer for alle, pp. 130-138 and 282 (notes) Rudolph Kleins Eftf., København)