Aktuel debat: dannelse

Hvad hører med til almen dannelse? Er det hovedsaglig såkaldt finkultur som Shakespeares skuespil, Rembrandts malerier, Mozarts musik, E.M. Forsters romaner og Dylan Thomas' digte? Er det historisk viden om konger, krige og kriser? Eller skal man også kende til populærkultur som film, tv-serier og popmusik? Og hvad med naturvidenskaben? Hvordan hænger den sammen med almen dannelse?

Det er et åbent spørgsmål. Mange har bevidst forsøgt at holde videnskaben udenfor begrebet almen dannelse. Det mener vi er forkert, og at det har nogle meget uheldige konsekvenser. Dels opretholder man dermed et kunstigt dannelsesbegreb, der ikke tager hensyn til en konstant og gensidig inspiration mellem kunst, litteratur, kultur, politik og videnskab. Og dels går man glip af et fantastisk og spændende element ved al videnskab: at vores videnskabelige viden er et produkt af mennesker i helt konkrete situationer, der reagerer på konkrete udfordringer i konkrete sammenhænge. Videnskabelig viden er altid produceret på et tidspunkt i historien. Hvis vi vil forstå, hvordan videnskabelig viden bliver til, er vi nødt til at forstå de historiske og kulturelle sammenhænge.

Her kan du læse en række indlæg, der alle diskuterer spørgsmålet om videnskab og dannelse med udgangspunkt i Darwin og evolution.

Redaktionen