Reaktioner i 1904

1904             

Alkærsig, Søren: "Udviklingslæren paa Højskolen – Svar til Gaardejer Christjansen, Holmsland", Højskolebladet,  46, 11. nov, s. 1501-1508

Anon.: "Det femte Forhandlingsmøde af Højskolens og Landbrugsskolens Lærere og Lærerinder" i Højskolebladet,  38, s. 1193-1220

Anon.: "Folkehøjskolen og Udviklingslæren", Højskolebladet,  38, 16. sept., s. 1207-1220

Bang, J.P.: "Kristendom og Udvikling", Dansk Kirketidende, 59. årg., 1, 3 og 5, 3., 17. og 31. januar, s. 1-11, 33-42 og 73-80

Blume, Astrid: "Den kristne Børnelærdom – Nogle Bemærkninger i Anledning af Vilh. Rasmussen: 'Udviklingslæren og Folkeskolen'", Vor Ungdom, 440-443

Christjansen, Peder: "Om Udviklingslæren paa Højskolen", Højskolebladet,  42, 14. oktober, s. 1373-1376

Gjevnøe, H.P.H. : "Bibelen, Naturvidenskaben og Kristendommen. I Anledning af E.     Geismars Bog: 'Kristendom og Udvikling'", Dansk Kirketidende,  30-34, 36-37, 24. og 31. juli, 7., 14. og 21. august, 4. og 11. september, s. 489-493, 505-508, 531-535, 551-553, 565-569, 596-601, 617-622

Lützhøft, Holten: "Udviklingslæren og Folkeskolen – en Replik", Vor Ungdom, s. 436-439

Rasmussen, Vilhelm: "Udviklingslæren og Folkeskolen", Vor Ungdom, s. 337-351

Rasmussen, Vilhelm: Verdensudviklingen, Det Nordiske Forlag Ernst Bojesen, København

Warming, Eugen: "Udviklingslæren i Nutiden", Dansk Tidsskrift, s. 785-801 (også udgivet som særtryk af decemberhæftet 1904, J. Cohens Bogtrykkerier)

Tilbage til oversigt