IntroduktionDebatMyterOversættelseArkivetUndervisningForskningevolution.dk

Reaktioner i 1883

1883             

Anon.: "Darwinismens første Fremtræden i Norden", Lollands-falsters Stiftstidende, 13. juli

Borchsenius, Otto: "Svar til Johs. Steenstrup", Dagbladet, 14. juli

Brandes, Georg: 'J. P. Jacobsen' i Det moderne gjennembruds mænd, en række portræter, s. 140-208, Gyldendalske Boghandels Forlag, København

Høffding, Harald et al.: "Annonce for indsamling til et Darwin-monument", Dagbladet, 3. februar

Steenstrup, Japetus et al.: "Annonce for indsamling til et Darwin-monument", Dagbladet, 5. februar

Steenstrup, Johannes C. H. R. : "Darwinismen i Danmark eller Det mærkværdige Aar", Dagbladet d. 12/7 (genoptrykt i 1892: 'Darwinismen i Danmark eller Det mærkværdige Aar' i Steenstrup, Johannes Chr. H. R.: Fra fortid og nutid. Historiske skildringer for alle, s. 130-138 og 282 (noter) Rudolph Kleins Eftf., København)

Steenstrup, Johannes C.H.R. : "Gensvar til Borchsenius", Dagbladet, 14. juli

Tilbage til oversigt